19 ינואר 2019 י"ג שבט תשע"ט

סגל תוכנית ההתמחות

גב' קרן שיינהולץ, עובדת סוציאלית, אחראית על הכשרת המתמחים בתחום הפסיכוסוציאלי

לפרטים נוספים
גב' קרן