13 אוגוסט 2022 ט"ז אב תשפ"ב
עדכון אחרון:  23.05.2010 

בדיקת "ברה"

(Auditory Brainstem Response (A.B.R) , BERA (Brain stem evoked potential

עדכון אחרון:  23.05.2010 

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • הערכת הפעילות החשמלית של עצב השמיעה ותגובת המוח לגירוי שמיעתי.
  • הערכת סף השמיעה של הנבדק ללא צורך בשיתוף פעולה מצדו.
 

סקירה

בדיקת "ברה" מספקת מידע הן על התפקוד העצבי של מסילות השמיעה והן על סף השמיעה. הבדיקה בוחנת את יכולת ההולכה של מסרים קוליים מעצב השמיעה שבאוזן הפנימית לגזע המוח. היא נותנת מידע על מהות הירידה בשמיעה ועל מיקום הפגיעה העצבית, במידה שיש כזו. הבדיקה בודקת את סף השמיעה בטווח תדרים מצומצם יותר מהטווח הנמדד בבדיקת האודיאומטריה. 
מדובר בבדיקה נוירו-פיסיולוגית אשר מדגימה את תגובת המוח לגירוי שמיעתי. היא מהווה כלי יעיל ואובייקטיבי לבדיקת הפעילות החשמלית של עצב השמיעה. 
הבדיקה אינה מצריכה שיתוף הפעולה מצד הנבדק. היא מתבצעת במקרים בהם יש צורך בבדיקת השמיעה של אדם מבלי להסתמך על שיתוף פעולה מצידו, למשל אצל תינוקות. 
במהלך הבדיקה, התגובה החשמלית לגירוי השמיעתי מתורגמת באמצעות תוכנת מחשב לרישום גרפי של גלים. על סמך רישומי הגלים ניתן לראות באיזו עוצמה שומע הנבדק בכל אוזן, ולקבל מידע אובייקטיבי לגבי סף השמיעה. 
סף השמיעה הוא עוצמת הצליל החלשה ביותר לה מגיב הנבדק, בכל תדר שיושמע לו. 
הימצאות נוזלים באוזן התיכונה עלולה לפגום במהימנותן של תוצאות הבדיקה. במקרה זה נערכת בדיקה נוספת בהולכת עצם. 

אודות הבדיקה

הבדיקה אינה כואבת ואינה גורמת לאי-נוחות כלשהי. 
לראשו של הנבדק מחברים אלקטרודות שהן סוג של חיישנים. באמצעות אוזנייה זעירה המוצמדת לאוזן משמיעים סדרת נקישות בעוצמות ובמרווחים שונים. הנקישות מעוררות תגובה בעצב השמע.
בעזרת האלקטרודות והמחשב אליו הן מחוברות, נרשמת התגובה החשמלית לגירוי השמיעתי מעצב השמיעה וממסילות השמע המרכזיות.