04 יולי 2022 ה' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  23.05.2010 

בדיקת "ברה"

(Auditory Brainstem Response (A.B.R) , BERA (Brain stem evoked potential

עדכון אחרון:  23.05.2010 

תוצאות הבדיקה

ערכים תקינים

ערכים התואמים את זמן התגובה שהוגדר כתקין. 

ערכים שאינם תקינים

זמן תגובה ארוך ממה שהוגדר כזמן תגובה תקין. 

הסבר לתוצאות

תוצאות בדיקת "ברה" מופיעות על גבי צג המחשב בצורת חמישה גלים. המרווחים בין גלים אלו מייצגים את זמן התגובה אצל הנבדק לגירוי שמיעתי. מרווחים אלו נמדדים ומושווים לזמן התגובה התקין בין הגלים. זמן תגובה ארוך מהמקובל כתקין עלול להעיד על בעיה רפואית מסוימת.