05 יולי 2022 ו' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  23.05.2010 

בדיקת הדים קוכליאריים, בדיקת פלט אקוסטי

(Oto acoustic Emissions Test (OAE

עדכון אחרון:  23.05.2010 

תוצאות הבדיקה

ערכים תקינים

קבלת הד מהאוזן הפנימית בתגובה לצליל המושמע. 

ערכים שאינם תקינים

לא מתקבל הד מהאוזן הפנימית בתגובה לצליל המושמע. 

הסבר לתוצאות

תוצאות הבדיקה נראות על גבי צג המכשיר. 
קבלת הד מהאוזן הפנימית בתגובה לצליל המושמע, מעידה על תקינות האוזן הפנימית. 
אי קבלת הד מחשידה קיום ליקוי הגורם לירידה בשמיעה. במצב זה מתבצעת בדיקה נוספת ביום השני לשהייה בבית היולדות. 
אף אם תוצאות הבדיקה מעידות לכאורה על בעיה, עדיין לא ניתן להסיק מכך שהילד סובל מאובדן שמיעה או על מידת חומרתו. במקרה זה תידרשנה בדיקות נוספות, דוגמת בדיקת ABR, על מנת לנסות לאבחן את הסיבה לתוצאות המחשידות של בדיקת הסינון ולעמוד על מידת החומרה של הליקוי השמיעתי, במידה שאכן קיים. 
על מנת לקבל תגובה בבדיקה, יש צורך באוזן תיכונה תקינה, ללא נוזלים. הבדיקה אינה יעילה כאשר הנבדק לוקה במחלה של האוזן התיכונה ובמצב זה לא תשקף את מצב האוזן הפנימית. מחלה שכזו עלולה לשבש את מדידת הפלט האקוסטי עליו נבנות תוצאות הבדיקה.