08 אוגוסט 2022 י"א אב תשפ"ב
עדכון אחרון:  23.05.2010 

בדיקת היענות אקוסטית (טימפנומטריה)

Tympanometry

עדכון אחרון:  23.05.2010 

מבט כללי

מטרת הבדיקה

הערכת תפקוד האוזן התיכונה (עור התוף ועצמות השמע).

סקירה

האוזן החיצונית מעבירה גלי קול הבאים מהחוץ וגורמים לרטט בעור התוף, שהוא קרום דק המפריד בין האוזן החיצונית לאוזן התיכונה. שלוש עצמות השמע המצויות באוזן התיכונה (מכונות פטיש, סדן וארכובה) מגבירות את התנודות של גלי הקול ומעבירות אותן אל איבר המכונה 'החלון הסגלגל' ומשם לאוזן הפנימית.
'השבלול' שהוא איבר סלילי הממוקם באוזן הפנימית מכיל תאי חישה בעלי אלפי שעריות זעירות אשר נעות בתגובה לתנודות. התנועה של השעריות מייצרת אותות עצביים המועברים למח באמצעות עצב השמיעה.
בדיקת טימפנומטריה המבוצעת באמצעות מכשיר המכונה טימפנומטר, משמשת להערכת תקינות האוזן התיכונה. היא אינה מצריכה שיתוף פעולה של הנבדק ועל כן ניתן לבצעה בכל גיל, החל מגיל חצי שנה - שבעה חודשים. 
במהלך הבדיקה מודדים את תנודתיות עור התוף בתגובה ללחצי אוויר שונים המופעלים על תעלת האוזן. במצב תקין, בתגובה ללחץ האוויר, נע עור התוף בקלות. היעדר תנודתיות ראויה של עור התוף מצביעה על מצבים בעייתיים באוזן התיכונה. מצבים אלו יכולים לכלול נוכחות נוזלים באוזן, דלקות, היעדר אוורור תקין של חלל האוזן התיכונה או נקב של עור התוף. 
הבדיקה אינה בודקת את מצב השמיעה של הנבדק, אלא נותנת מידע על איכות הולכת גלי הקול מהאוזן התיכונה לאוזן הפנימית. 
בדיקת טימפנומטריה אינה עומדת בפני עצמה. היא נועדה להשלים את התמונה השמיעתית שמתקבלת בבדיקות שמיעה אחרות שעבר הנבדק. כאשר נמצא שקיימת ירידה בסף השמיעה של נבדק, אזי בדיקת טימפנומטריה תסייע לברר אם זו נובעת מבעיה באוזן התיכונה. ייתכן שתתקבל תוצאה תקינה בבדיקת טימפנומטריה על אף שזוהתה אצל הנבדק ירידה בשמיעה. 

אודות הבדיקה

בדיקת טימפנומטריה היא בדיקה קצרה, מהימנה, שאינה מלווה בכאב. הבדיקה מבוצעת באמצעות מכשיר המכונה טימפנומטר. 
במהלך הבדיקה מוחדרת לתעלת השמע שבאוזן החיצונית צינורית דקה עם חיישן, אשר אוטמת את הקצה החיצוני של התעלה. באמצעות הצינורית גורם הטימפנומטר לשינוי בלחץ האוויר המופעל על עור התוף. תנודת עור התוף הנובעת מכך נמדדת ונרשמת על גבי גרף המכונה טימפנוגרם. 
אם עוצמת התנודה שונה מהמצופה, יכול הדבר להצביע על בעייתיות באוזן התיכונה, שגורמת לכך שלעור התוף יש קושי לנוד, למשל עקב נוכחות נוזלים בחלל האוזן התיכונה.