26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  23.05.2010 

בדיקת היענות אקוסטית (טימפנומטריה)

Tympanometry

עדכון אחרון:  23.05.2010 

תוצאות הבדיקה

ערכים תקינים

הגרף (טימפנוגרם) מראה היענות תקינה של האוזן התיכונה לקבלת צליל.

ערכים שאינם תקינים

הגרף (טימפנוגרם) מראה ירידה בהיענות של האוזן התיכונה לקבלת צליל.

הסבר לתוצאות

עור התוף הוא דק וגמיש. תנוחתו אמורה להשתנות בהתאם ללחץ שמופעל עליו.
כאשר מופעל עליו לחץ חיובי (דוחף אותו פנימה) הוא ינוד פנימה לכיוון האוזן התיכונה. כאשר מופעל עליו לחץ שלילי (שואב אותו החוצה) הוא ינוד מעט החוצה. זו התגובה התקינה.
במקרה שיש נוזלים או דלקת באוזן התיכונה, התנודה של עור התוף תהיה מוגבלת. הוא לא יוכל לנוד פנימה כי הנוזלים שמאחוריו יפריעו לו. גם אם מדובר בבעיה אחרת, דוגמת קיבוע של עצמות השמע או נתק ביניהן, ישתקף הדבר בבדיקה.
ירידה בגמישות עור התוף, או בעיה בעצמות השמע שתוצאתה ירידה בהיענות האוזן התיכונה לגירוי צלילי, תיתכן במצבים הבאים:
  • דלקות אוזניים.
  • נוזלים באוזניים.
  • היעדר אוורור תקין של חלל האוזן התיכונה.
  • תנועתיות יתר או נקב של עור התוף.