03 יולי 2022 ד' תמוז תשפ"ב
מעודכן לתאריך  06.04.2022  באדיבות ה 

סרטן ריאות - מידע רפואי

(Lung cancer)
מעודכן לתאריך  06.04.2022  באדיבות ה 

גורמים לסרטן הריאות

עישון סיגריות

הרוב המוחלט של מקרי סרטן הריאה (80-90%) מאובחנים אצל חולים שמעשנים או שעישנו בעבר. ככל שעולה כמות הסיגריות שמעשנים, כך עולה הסיכון להופעת סרטן הריאות. הסיכון עולה ככל שהעישון החל בגיל צעיר יותר.
ככול שכמות הזפת (עיטרן) בסיגריות עולה כך גדל הסיכון, אך בכול מקרה הוא גבוה משמעותית ביחס לאדם שאינו מעשן.
אדם המפסיק לעשן מקטין באופן משמעותי את הסיכון שלו לחלות בסרטן הריאה. הסיכון הולך ופוחת ככל שחולף יותר זמן מעת הפסקת העישון.

עישון פסיבי

שאיפת עשן שמקורו בסיגריות אשר מעשנים אחרים, נחשבת כגורם המגביר את הסיכון לחלות בסרטן הריאות. מידת סיכון זה נמוכה בהרבה מהסיכון לגבי המעשן עצמו.

עישון מקטרת וסיגרים

עישון מקטרת או סיגרים מגבירים אף הם את הסיכון לחלות בסרטן ריאות, אם כי בשיעור נמוך יותר בהשוואה לעישון סיגריות.

רקע גנטי

במידה שקיימת נטייה משפחתית לחלות בסרטן ריאות, הסיכון בקרב מעשנים ממשפחה זו לפתח סרטן ריאות יהיה גבוה יותר מאשר הסיכון של מעשנים ללא נטייה משפחתית.

גז רדון

רדון הוא גז טבעי חסר ריח המצטבר בקרקע ונוטה להתנקז לתוך יסודות של בניינים ומרתפים. סבורים שמעשנים הנחשפים לאורך זמן לשאיפת רדון נמצאים בסיכון מוגבר ללקות בסרטן ריאות. ניתן לבצע בדיקה לגילוי נוכחות רדון ולנקוט באמצעים שונים שיפחיתו את הסיכון.

אסבסט, אורניום, כרום וניקל

חשיפה במהלך העבודה לחומרים כימיים אלו נמצאה קשורה לתחלואה מוגברת בסרטן הריאות.

זיהום אוויר

טרם נקבע אם זיהום אוויר מהווה גורם סיכון להתפתחות סרטן הריאות.