20 מרץ 2018 ד' ניסן תשע"ח
מעודכן לתאריך  30.05.2010  באדיבות ה 

סרטן ריאות - מידע רפואי

(Lung cancer)

סיבוכים של סרטן הריאות

גודל הגידול, סוגו, מיקומו בריאה ומידת התפשטותו לאברי גוף אחרים, יקבעו את הסיבוכים שעלולים להיגרם כתוצאה מהמחלה.
הגידול עלול לחסום את דרכי הנשימה עד כדי קריסה של הריאה, או לגרום להצטברות נוזלים בריאות.
התפשטותו של הסרטן לעצמות או לאברי גוף אחרים עלולה לגרום לכאב ולמגוון רחב של תופעות, דוגמת שלשול או הסמקה.