17 מאי 2022 ט"ז אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך  13.05.2021  באדיבות ה 

טיפול הורמונאלי חליפי - מידע רפואי

Hormone Replacement Therapy, HRT
מעודכן לתאריך  13.05.2021  באדיבות ה 

הסיכונים הכרוכים בטיפול הורמונאלי חליפי

סרטן השד

על בסיס הידע שנצבר עד כה במחקרים רפואיים, להלן שיעורי הסיכון ללקות בסרטן השד בעקבות קבלת טיפול הורמונאלי חליפי. מידת הסיכון מפורטת בהתאם לקבוצות הגיל השונות. לאור הסיכון המוגבר ללקות בסרטן השד בעקבות קבלת טיפול הורמונאלי חליפי, חשוב מאד להקפיד על ביצוע בדיקות שד תקופתיות לגילוי מוקדם.

נשים בנות 50-59

 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המטופלות במשך חמש שנים בתחליף שמכיל אסטרוגן בלבד, שתיים תלקינה בסרטן השד.
 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המטופלות במשך עשר שנים בתחליף שמכיל אסטרוגן בלבד, שש תלקינה בסרטן השד.
 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המקבלות במשך עשר שנים טיפול הורמונאלי חליפי-משולב, 24 תלקינה בסרטן השד.
 

נשים בנות 60-69

 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המטופלות במשך חמש שנים בתחליף שמכיל אסטרוגן בלבד, שלוש תלקינה בסרטן השד.
 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המטופלות במשך עשר שנים בתחליף שמכיל אסטרוגן בלבד, תשע תלקינה בסרטן השד.
 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המקבלות במשך חמש שנים טיפול הורמונאלי חליפי-משולב, תשע תלקינה בסרטן השד.
 

סרטן שחלות

הסיכון ללקות בסרטן השחלות בעקבות קבלת טיפול הורמונאלי חליפי (הן מבוסס אסטרוגן בלבד והן טיפול משולב) במשך חמש שנים או פחות, מוגדר כקטן מאד (פחות ממקרה אחד לכל 1000 נשים). טיפול שניתן במשך עשר שנים מעלה את הסיכון לכדי אחת לכל 1000 נשים.

סרטן רירית הרחם

נטילת תכשירי פרוגסטרון אינה מעלה כלל את הסיכון ללקות במחלה. במידה שהאישה נוטלת אסטרוגן, חשוב להקפיד גם על נטילת פרוגסטוגן. נטילת אסטרוגן בלבד מגדילה באופן משמעותי את הסיכון ללקות בסרטן רירית הרחם.

שבץ

על בסיס הידע שנצבר עד כה במחקרים רפואיים, להלן שיעורי הסיכון ללקות בשבץ בעקבות קבלת טיפול הורמונאלי חליפי. מידת הסיכון מפורטת בהתאם לקבוצות הגיל השונות.

נשים בנות 50-59

 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המטופלות במשך חמש שנים בתחליף שמכיל אסטרוגן בלבד, אחת תלקה בשבץ.
 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המטופלות במשך עשר שנים בתחליף שמכיל אסטרוגן בלבד, שתיים תלקינה בשבץ.
 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המקבלות במשך חמש שנים טיפול הורמונאלי חליפי-משולב, אחת תלקה בשבץ.
 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המקבלות במשך עשר שנים טיפול הורמונאלי חליפי-משולב, שתיים תלקינה בשבץ.
 

נשים בנות 60-69

 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המטופלות במשך חמש שנים בתחליף שמכיל אסטרוגן בלבד, שלוש תלקינה בשבץ.
 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו המטופלות במשך עשר שנים בתחליף שמכיל אסטרוגן בלבד, חמש תלקינה בשבץ.
 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המקבלות במשך חמש שנים טיפול הורמונאלי חליפי-משולב, שלוש תלקינה בשבץ.
 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המקבלות במשך עשר שנים טיפול הורמונאלי חליפי-משולב, חמש תלקינה בשבץ.
 

קרישי דם

על בסיס הידע שנצבר עד כה במחקרים רפואיים, להלן שיעורי הסיכון לפתח קרישי דם בעקבות קבלת טיפול הורמונאלי חליפי. מידת הסיכון מפורטת בהתאם לקבוצות הגיל השונות.

נשים בנות 50-59

 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המטופלות במשך חמש שנים בתחליף שמכיל אסטרוגן בלבד, שתיים תפתחנה קרישי דם.
 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המטופלות במשך עשר שנים בתחליף שמכיל אסטרוגן בלבד, שלוש תפתחנה קרישי דם.
 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המקבלות במשך חמש שנים טיפול הורמונאלי חליפי-משולב, שבע תפתחנה קרישי דם.
 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המקבלות במשך עשר שנים טיפול הורמונאלי חליפי-משולב, 13 תפתחנה קרישי דם.
 

נשים בנות 60-69

 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המטופלות במשך חמש שנים בתחליף שמכיל אסטרוגן בלבד, שתיים תפתחנה קרישי דם.
 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המטופלות במשך עשר שנים בתחליף שמכיל אסטרוגן בלבד, חמש תפתחנה קרישי דם.
 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המקבלות במשך חמש שנים טיפול הורמונאלי חליפי-משולב, שתיים תפתחנה קרישי דם.
 • מכל אלף נשים בקבוצת גיל זו, המקבלות במשך עשר שנים טיפול הורמונאלי חליפי-משולב, 21 תפתחנה קרישי דם.