13 יולי 2020 כ"א תמוז תש"פ
עדכון אחרון:  20.07.2010 

אלבומין-קריאטינין יחס (בשתן)

Albumin/creatinine ratio (קוד בדיקה: 2045)

עדכון אחרון:  20.07.2010 

תחומים:

סוכרת

נושאים:

בדיקות שתן

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

(0-30 mg Albumin/1gr Creatinine (0-0.03רמת אלבומין בשתן שאינה עולה על 30 מיליגרם אלבומין לכל גרם קריאטינין (עד 0.03) נחשבת תקינה. עם זאת, ייתכן שגם ערכים הנמוכים מ-30 מיליגרם אלבומין לגרם קריאטינין אינם תקינים.

ערכים שאינם תקינים

כל ממצא שערכו מעל 30 מיליגרם אלבומין לגרם קריאטינין אינו תקין.
  • 30-300mg Albumin/1gr Creatinine כאשר רמת האלבומין בשתן נמצאת בטווח של 30-300 מיליגרם אלבומין לכל גרם קריאטינין (0.03-0.3) המצב מוגדר כמיקרואלבומינוריה
    (Microalbuminuria).
  • More than 300 mg Albumin/1 gr Creatinine כאשר רמת האלבומין בשתן הינה מעל 300 מיליגרם אלבומין לכל גרם קריאטינין (מעל 0.3) המצב מוגדר כמאקרואלבומינוריה
    (Macroalbuminuria).
 

הסבר לתוצאות

ערך גבוה ייתכן במצבים הבאים:
מצבים ללא סיכון או בעלי רמת סיכון נמוכה כגון מאמץ גופני, מחלת חום, הפרשת חלבון שפירה (תנוחתית), זיהום או דימום מדרכי השתן, היריון.