01 יולי 2022 ב' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  20.07.2010 

אלבומין-קריאטינין יחס (בשתן)

Albumin/creatinine ratio (קוד בדיקה: 2045)

עדכון אחרון:  20.07.2010 

תחומים:

סוכרת

נושאים:

בדיקות שתן

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

רמת אלבומין בשתן שאינה עולה על 30 מיליגרם אלבומין לכל גרם קריאטינין נחשבת תקינה.
(ערכים:  0-30mg/gr )

ערכים שאינם תקינים

כל ממצא שערכו מעל 30 מיליגרם אלבומין לגרם קריאטינין אינו תקין.
  • כאשר רמת האלבומין בשתן נמצאת בטווח של 30-300 מיליגרם אלבומין לכל גרם קריאטינין המצב מוגדר כמיקרואלבומינוריה (Microalbuminuria).
  • כאשר רמת האלבומין בשתן הינה מעל 300 מיליגרם אלבומין לכל גרם קריאטינין המצב מוגדר כפרוטאינוריה (Proteinuria).
 

הסבר לתוצאות

ערך גבוה ייתכן במצבים הבאים:
מצבים ללא סיכון או בעלי רמת סיכון נמוכה כגון מאמץ גופני, מחלת חום, הפרשת חלבון שפירה (תנוחתית), זיהום או דימום מדרכי השתן, היריון.