02 יולי 2020 י' תמוז תש"פ
עדכון אחרון:  11.06.2010 

טקרולימוס (בדם)

(Tacrolimus (Progr.FK506 (קוד בדיקה: 197)

עדכון אחרון:  11.06.2010 

תחומים:

תרופות

נושאים:

כימיה בדם

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • נטילת מינון גדול מהנדרש.
ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • חוסר היענות לטיפול.
  • נטילת מינון נמוך מהנדרש.
 
תרופות מסוימות הניטלות במקביל יכולות להעלות או להוריד את רמת התרופה בדם.