22 ינואר 2018 ו' שבט תשע"ח
עדכון אחרון:  13.06.2010 

עגבת - נוגדנים (בדם)

Syphilis Ab (קוד בדיקה: 6593)

תחומים:

מחלות המועברות במגע מיני

נושאים:

מיקרוביולוגיה | סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

Negative (שלילי). 

ערכים שאינם תקינים

Positive (חיובי). 

הסבר לתוצאות

המשמעות של ערך שלילי (תקין) היא שאין עדות לזיהום בעגבת. 
ערך חיובי (שאינו תקין) בבדיקה מעיד על זיהום בעגבת בהווה או בעבר. 
כאשר תוצאת הבדיקה חיובית הדגימה נשלחת למעבדה של משרד הבריאות באבו-כביר להמשך בירור, הכולל מבחנים ספציפיים יותר לזיהוי ודאי של עגבת.