01 יולי 2022 ב' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  24.03.2019 

עגבת (סיפיליס) - נוגדנים (בדם)

Syphilis - A (קוד הבדיקה: 6593)

עדכון אחרון:  24.03.2019 

תחומים:

מחלות המועברות במגע מיני

נושאים:

מיקרוביולוגיה | סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Negative (שלילי). 

ערכים שאינם תקינים

Positive (חיובי). 

הסבר לתוצאות

המשמעות של ערך שלילי (תקין) היא שאין עדות לזיהום בעגבת. 
ערך חיובי (שאינו תקין) בבדיקה מעיד על זיהום בעגבת בהווה או בעבר. 
כאשר תוצאת הבדיקה חיובית הדגימה נשלחת למעבדה של משרד הבריאות באבו-כביר להמשך בירור, הכולל מבחנים ספציפיים יותר לזיהוי ודאי של עגבת.