06 דצמבר 2019 ח' כסלו תש"פ
עדכון אחרון:  13.06.2010 

תרבית לקמפילובקטר (בצואה)

Campylobacter (קוד בדיקה: 7044)

עדכון אחרון:  13.06.2010 

תחומים:

בדיקות מערכת העיכול

נושאים:

מיקרוביולוגיה | בדיקות צואה

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Negative, תרבית שלילית. 

ערכים שאינם תקינים

Positive, תרבית חיובית. 

הסבר לתוצאות

המשמעות של תרבית שלילית (תקינה) היא שחיידק הקמפילובקטר לא זוהה בדגימה. 
המשמעות של תרבית חיובית (שאינה תקינה) היא שהחיידק זוהה בדגימה. זיהוי ודאי של הדבקה מחייב הודעה למשרד הבריאות.