10 אוגוסט 2022 י"ג אב תשפ"ב
עדכון אחרון:  28.06.2010 

ג'יארדיה למבליה אנטיגן (בצואה)

Giardia Lamblia Ag (קוד בדיקה: 6675)

עדכון אחרון:  28.06.2010 

תחומים:

בדיקות מערכת העיכול

נושאים:

בדיקות צואה

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Negative (שלילי)

ערכים שאינם תקינים

Positive (חיובי)

הסבר לתוצאות

המשמעות של ערך שלילי היא כי אין עדות לנוכחות הטפיל בצואה. עם זאת, תוצאה שלילית אינה שוללת לחלוטין את האפשרות כי הטפיל נמצא במעי. ייתכן כי הטפיל קיים בכמות קטנה או שלא נמצא בדגימה הספציפית שנלקחה.
ערך חיובי מחזק את האבחנה כי הסימפטומים של הנבדק נובעים מזיהום בגיארדיה.