17 מרץ 2018 א' ניסן תשע"ח
עדכון אחרון:  28.06.2010 

ג'יארדיה למבליה אנטיגן (בצואה)

Giardia Lamblia Ag (קוד בדיקה: 6675)

תחומים:

בדיקות מערכת העיכול

נושאים:

בדיקות צואה

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

Negative (שלילי)

ערכים שאינם תקינים

Positive (חיובי)

הסבר לתוצאות

המשמעות של ערך שלילי היא כי אין עדות לנוכחות הטפיל בצואה. עם זאת, תוצאה שלילית אינה שוללת לחלוטין את האפשרות כי הטפיל נמצא במעי. ייתכן כי הטפיל קיים בכמות קטנה או שלא נמצא בדגימה הספציפית שנלקחה.
ערך חיובי מחזק את האבחנה כי הסימפטומים של הנבדק נובעים מזיהום בגיארדיה.