18 ינואר 2019 י"ב שבט תשע"ט

סגל תכנית ההתמחות

הסגל הבכיר של תכנית ההתמחות
רכזת תכנית ההשתלמות בהתמחות ברפואת המשפחה שלב ב', רכזת סילבוס מחוז דרום.
מנהל ההתמחות ברפואת המשפחה שרון- צפון, מומחה ברפואת המשפחה.
מנהלת ההתמחות ברפואת המשפחה מרכז- שפלה- ירושלים, מומחית ברפואת המשפחה.
מנהל ההתמחות ברפואת דרום- מומחה ברפואת המשפחה.
מנהלת הכשרת המתמחים בתחום הפסיכו-סוציאלי בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, עובדת סוציאלית של המחלקה לרפואת המשפחה בשרון.
עוזרת מנהלת המחלקה להתמחות ברפואת המשפחה.
רכזת אדמיניסטרטיבית של המחלקה להתמחות ברפואת המשפחה.
רכזת קלרקשיפ ארצית .
סגל המחלקה- צפון שרון
רכזת מתמחים בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, מחלקות שרון צפון, מומחית ברפואת המשפחה.
רכזת מתמחים בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, מחלקת צפון, מומחית ברפואת המשפחה.
רכזת מתמחים בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, מחלקות שרון צפון, מומחית ברפואת המשפחה.
רכזת מתמחים בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, מחלקת צפון, מומחית ברפואת משפחה.
רופאת משפחה מחוזית - מחוז צפון, מומחית ברפואת המשפחה.
סגנית מנהל רפואי מחוז השרון ורופאת המשפחה המחוזית, מומחית ברפואת המשפחה.
אחראית על הכשרת המתמחים בתחום הפסיכו- סוציאלי, עובדת סוציאלית.
ע. רופאת המשפחה המחוזית, מומחית ברפואת משפחה.
רכזת סילבוס מחוז שרון.
רכז מתמחים בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, שלבים א' וב', רכז סילבוס מחוז צפון, מומחה ברפואת המשפחה.
סגל המחלקה- מרכז שפלה
רכזת מתמחים בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, מחוז ירושלים, מומחית ברפואת המשפחה.
רכזת מתמחים בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, מחוז מרכז, מומחית ברפואת המשפחה.
אחראית על הכשרת המתמחים בתחום הפסיכו סוציאלי, עובדת סוציאלית במכון לבריאות האישה במחוז ירושלים-שפלה.
אחראית על הכשרת המתמחים בתחום הפסיכו- סוציאלי, עובדת סוציאלית.
ד"ר נילי קושמן
רכזת מתמחים בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה שלב ב' מרכז, רכזת סילבוס מחוז מרכז.
סגנית מנהל רפואי מחוז ירושלים והשפלה, רופאת משפחה מחוזית- מחוז השפלה וירושלי, מומחית ברפואת המשפחה.
רכזת הדרכה בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, מחזו מרכז, מומחית ברפואת המשפחה.
רכזת מתמחים בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, מחוז שפלה וירושלים, מומחית ברפואת המשפחה.
רכזת סילבוס מחוז שפלה וירושלים.
רופאת משפחה מחוזית מרכז.
רכז מתמחים בתכנית ההתמחות ברפואת משפחה, שלב ב', מומחה ברפואת המשפחה.
רופאת משפחה מחוזית מרכז.
סגל המחלקה- דרום
רכזת הדרכה בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, מחוז דרום, מומחית ברפואת המשפחה.
אחראית על הכשרת המתמחים בתחום הפסיכו- סוציאלי, עובדת סוציאלית.
רכז מתמחים בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, מומחה ברפואת המשפחה.
רכזת מתמחים שלב ב' ורכזת מתמחים בתכנית ההתמחות שלבים א' ו ב', מומחית ברפואת המשפחה.