21 אפריל 2018 ו' אייר תשע"ח

סגל תכנית ההתמחות

הסגל הבכיר של תכנית ההתמחות
מנהלת המחלקה להתמחות ברפואת המשפחה, מומחית ברפואת המשפחה.
מנהל ההתמחות ברפואת המשפחה שרון- צפון, מומחה ברפואת המשפחה.
מנהלת ההתמחות ברפואת המשפחה מרכז- שפלה- ירושלים, מומחית ברפואת המשפחה.
מנהל ההתמחות ברפואת דרום- מומחה ברפואת המשפחה.
מנהלת הכשרת המתמחים בתחום הפסיכו-סוציאלי בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, עובדת סוציאלית של המחלקה לרפואת המשפחה.
עוזרת מנהלת המחלקה להתמחות ברפואת המשפחה.
רכזת אדמיניסטרטיבית של המחלקה להתמחות ברפואת המשפחה.
סגל המחלקה- צפון שרון
רכזת מתמחים בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, מחלקות שרון צפון, מומחית ברפואת המשפחה.
רכזת מתמחים בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, מחלקות שרון צפון, מומחית ברפואת המשפחה.
רכזת מתמחים בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, מחלקות שרון צפון, מומחית ברפואת המשפחה.
רכזת מתמחים בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, מחלקות שרון צפון, מומחית ברפואתה משפחה.
רופאת משפחה מחוזית - מחוז צפון, מומחית ברפואת המשפחה.
סגנית מנהל רפואי מחוז השרון ורופאת המשפחה המחוזית, מומחית ברפואת המשפחה.
אחראית על הכשרת המתמחים בתחום הפסיכו- סוציאלי, עובדת סוציאלית.
סגל המחלקה- מרכז שפלה
רכזת מתמחים בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, מחוז ירושלים, מומחית ברפואת המשפחה.
רכזת מתמחים בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, מחוזות ירושלים שפלה ומרכז, מומחית ברפואת המשפחה.
אחראית על הכשרת המתמחים בתחום הפסיכו סוציאלי, עובדת סוציאלית במכון לבריאות האישה במחוז ירושלים-שפלה.
אחראית על הכשרת המתמחים בתחום הפסיכו- סוציאלי, עובדת סוציאלית.
ד"ר גייל לון-לוסטיג
רופאת משפחה מחוזית מחוז מרכז, מומחית ברפואת המשפחה.
סגנית מנהל רפואי מחוז ירושלים והשפלה, רופאת משפחה מחוזית- מחוז השפלה וירושלי, מומחית ברפואת המשפחה.
רכז מתמחים בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה מחלקות מרכז שפלה וי-ם, מומחה ברפואת המשפחה.
רכזת הדרכה בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, מחזו מרכז, מומחית ברפואת המשפחה.
סגל המחלקה- דרום
רכזת הדרכה בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, מחוז דרום, מומחית ברפואת המשפחה.
רכזת מתמחים בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, מחוז דרום, מומחית ברפואת המשפחה.
אחראית על הכשרת המתמחים בתחום הפסיכו- סוציאלי, עובדת סוציאלית.
רכז מתמחים בתכנית ההתמחות ברפואת המשפחה, מומחה ברפואת המשפחה.