20 ינואר 2018 ד' שבט תשע"ח
עדכון אחרון:  28.06.2010 

מיקופלסמה - נוגדנים מסוג IgG (בדם)

Mycoplasma Ab IgG (קוד בדיקה: 67381)

נושאים:

מיקרוביולוגיה | סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

הסבר לתוצאות

בבדיקה זו לא מקובל להתייחס לערך תקין או ערך שאינו תקין. 

Mycoplasma Ab IgG Negative (שלילי)

ערך שלילי מעיד כי לא זוהתה הדבקה בחיידק המיקופלסמה בעברו של הנבדק. עם זאת, בשלב החריף של המחלה ייתכן כי בדמו של הנבדק חלה עלייה בכמות נוגדני IgM ואילו נוגדני IgG טרם הופיעו. 

Mycoplasma Ab IgG Positive (חיובי)

ערך חיובי מעיד על הדבקה בחיידק המיקופלסמה בעברו של הנבדק.