26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  28.06.2010 

מיקופלסמה - נוגדנים מסוג IgG (בדם)

Mycoplasma Ab IgG (קוד בדיקה: 67381)

עדכון אחרון:  28.06.2010 

נושאים:

מיקרוביולוגיה | סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

הסבר לתוצאות

בבדיקה זו לא מקובל להתייחס לערך תקין או ערך שאינו תקין. 

Mycoplasma Ab IgG Negative (שלילי)

ערך שלילי מעיד כי לא זוהתה הדבקה בחיידק המיקופלסמה בעברו של הנבדק. עם זאת, בשלב החריף של המחלה ייתכן כי בדמו של הנבדק חלה עלייה בכמות נוגדני IgM ואילו נוגדני IgG טרם הופיעו. 

Mycoplasma Ab IgG Positive (חיובי)

ערך חיובי מעיד על הדבקה בחיידק המיקופלסמה בעברו של הנבדק.