22 ספטמבר 2021 ט"ז תשרי תשפ"ב
עדכון אחרון:  20.05.2020 

פינוי באמבולנס רגיל / אט"ן / נט"ן - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  20.05.2020 

זכויות חברי מכבי שלי

חדש! מהיום ניתן להגיש בקשה להחזר כספי באפליקציה ובמכבי Online.
לפרטים נוספים לחצו כאן >>


זכאות זהה לזכאות הניתנת ממכבי זהב. אין זכאות מיוחדת לחברי מכבי שלי

חברי מכבי שנזקקים לפינוי באמבולנס זכאים למימון מלא או חלקי של עלות הפינוי, לפי הפירוט שניתן בהמשך.
מכבי זהב מקנה זכאות לפינוי באמבולנס גם למבוטחים שפונו לבית חולים ולא אושפזו בו.

מי זכאי? 

הזכאות משתנה בהתאם לנסיבות הפינוי באמבולנס.

מימון מלא של הפינוי לבית חולים באמבולנס

 הזכאות 

מימון מלא של הפינוי לחדר מיון באמבולנס של מד"א או של חברת אמבולנסים מורשית מטעם משרד הבריאות יינתן במקרים הבאים, עד תקרת תעריף פינוי אמבולנס של מד"א, הנמוך מביניהם:
 • חבר שפונה לחדר מיון בבית חולים ואושפז – בתנאי שפונה לבית חולים הקרוב למקום מגוריו או לבית חולים הקרוב למקום האירוע. במקרה של אשפוז בבית חולים מרוחק ממקום הפינוי שאינו בית החולים הקרוב למקום מגוריו של החבר המבוטח או למקום הפינוי - המימון מותנה באישור של המנהל הרפואי במרכז הרפואי (הסניף.)
  לא כולל פינוי בגין תאונת עבודה. לחצו כאן לזכאות פינוי בעקבות תאונה
 • חבר שפונה ממרכז רפואי של מכבי או ממתקן של מכבי בהחלטת גורם מוסמך של מכבי. לחצו כאן לזכאות
 • חבר שפונה באמבולנס בהוראת אחות מכבי ממוקד "מכבי ללא הפסקה".
   
** במקרים הללו מכבי מפיקה התחייבות אוטומטית למד"א. עם זאת, באם חבר מכבי מקבל תזכורת אודות חוב למד"א, באחריותו לפנות למרכז הרפואי להסדרת החוב על מנת לא לצבור ריבית והוצאות עו"ד.
 • חבר שנפגע בתאונת דרכים ופונה לחדר מיון באמצעות אמבולנס של אט"ן או נט"ן ולא אושפז. המימון מותנה בבדיקה של משרד הסניף שהפינוי נעשה באמבולנס אט"ן או נט"ן. לחצו כאן לזכאות פינוי בעקבות תאונה
 • תגובה אלרגית קשה המצריכה עירוי תוך ורידי ו/או פניה לאחר הזרקת אפיפן.
 • חבר מבוטח שנפטר בזמן שטופל בידי צוות האמבולנס בביתו או בדרך לבית החולים.
 • חבר מבוטח שנפטר בטרם הגיע האמבולנס לפנותו, גם מבלי שבוצע בחבר כל טיפול והרופא רק קבע מוות. יובהר כי המימון ממכבי יינתן על הגעת האמבולנס לבית החבר והחתמת הרופא ממד״א על הפטירה, ולא על פינוי הגופה מבית החבר מבוטח. זה באחריות המשפחה מול חברת קדישא. מימון ממכבי יינתן גם במקרה בו פאראמדיק מגיע באמבולנס אט"ן בלבד, לא טיפל בחבר המבוטח ורק קבע מוות (החל מ- אוגוסט 2012).
  מותנה בהצגת דו"ח הפינוי, בנוסף לשובר לתשלום.
 • איבוד הכרה -
  • חבר שאיבד את הכרתו במקום ציבורי והאמבולנס הוזמן בידי עובר אורח (במקרה בו החבר טופל במקום ורצו עדיין לפנותו למיון, אך הוא סירב - מימון האמבולנס על ידי החבר).
  • איבוד הכרה במקרה של התקף אפילפסיה.
 • חבר שפונה לבית חולים, צוות חדר המיון החליט שיש לאשפזו אך הוא סירב להתאשפז.
 • חבר ששוחרר לחופשה מבית החולים ועקב הרעה במצבו במהלך החופשה פונה בחזרה באמבולנס מביתו לבית החולים – מותנה באישור מקדים של המנהל הרפואי במרכז הרפואי של מכבי.
 • חבר ששוחרר לביתו או לשיקום לאחר אשפוז בגין ניתוח החלפת פרק ירך (שלמה או חלקית) והפינוי בוצע ביום היציאה מהאשפוז בגין הניתוח – מותנה בהצגת מכתב שחרור מבית החולים, שבו מצוין כי החבר המבוטח עבר ניתוח להחלפת פרק הירך.
 • חבר שפונה למיון בבית החולים ובסיכום המיון צוין "השהיה" - מותנה בבדיקת סיכום המיון, שבו רשום מפורשות "השהייה".
   

 כמה זה עולה? 

מימון מלא של עלות הפינוי באמבולנס עד תקרת תעריף פינוי אמבולנס של מד"א.

 תנאים והבהרות 

 • המימון ממכבי לא יכלול שכר טרחה ועורך דין, אם היו, אלא רק את הסכום הבסיסי של הפינוי באמבולנס.
 • חבר הזכאי למימון ממכבי שטרם שילם על הפינוי באמבולנס וטרם חלפו 85 יום ממועד הפינוי – יש לפנות למרכז הרפואי של מכבי לשם הפקת התחייבות בגין הפינוי. משרד הסניף יעביר את ההתחייבות ישירות למד"א או לחברת האמבולנסים שבהסכם.
 • חבר הזכאי למימון ממכבי שטרם שילם על הפינוי באמבולנס וחלפו 85 יום ממועד הפינוי – יש לשלם את השובר באופן עצמאי ולגשת לאחר מכן למשרדי המרכז הרפואי עם הקבלה המקורית ומכתב שחרור מהמיון לצורך קבלת החזר.
 • חבר הזכאי למימון ממכבי ששילם את שובר הפינוי באופן עצמאי – יש לפנות למשרדי המרכז הרפואי עם הקבלה המקורית ומכתב שחרור מהמיון לצורך קבלת החזר.
 • לשם קבלת התחייבות מהמרכז הרפואי יש להביא את השובר לתשלום של חברת האמבולנסים ומכתב שחרור מהמיון.
 • חבר ששילם את שובר הפינוי באמצעות האינטרנט – יש להביא למשרדי המרכז הרפואי קבלה מודפסת מהאינטרנט בצירוף הודעת החיוב המקורית של מד"א ומכתב שחרור מהמיון. רק לאחר בדיקת המקרה ואישור יוכל המרכז הרפואי לבצע את ההחזר, על בסיס הקבלה המקורית.
 • חבר המזמין אמבולנס באופן עצמאי ובסופו של דבר לא מפונה לבית החולים - בהתאם להנחיית משרד הבריאות (ינואר 2013) , באם לא פונה, ישלם עלות חלקית כדלהלן:
  באם הוזמן אמבולנס רגיל - החבר המבוטח ישלם רק 50% מעלות הפינוי.
  באם הוזמן נט"ן/אט"ן - החבר המבוטח ישלם רק 25% מעלות הפינוי.
  ההתחייבות שתועבר ממכבי אל חב' האמבולנסים, תופק בהתאם לכך.
  יודגש כי באם לא היה פינוי והחבר המבוטח כבר שילם את העלות המלאה לחברת האמבולנסים וכעת מבקש החזר לאור זכאות זו, עליו לפנות ישירות לחב' האמבולנסים ולדרוש את ההחזר מהחברה עצמה ולא ממכבי.
  לתשומת לב - באם צוות האמבולנס רצה לפנותו אך המבוטח סירב - גם במקרה של סירוב פינוי, החבר המבוטח ישלם את העלות המופחתת בלבד.
 • לקבלת החזר יש להגיש למכבי את המסמכים הבאים באפליקציה ובמכבי Online בקישור הבא, בעמדת אל תור המרכז הרפואי או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
  • קבלה מקורית בגין תשלום לחברת האמבולנסים
  • מכתב שחרור מהמיון
    

מימון חלקי של הפינוי לבית חולים באמבולנס

 הזכאות 

מימון של 50% מעלות הפינוי לחדר מיון באמבולנס של מד"א או של חברת אמבולנסים מורשית מטעם משרד הבריאות יינתן במקרים הבאים (מימון יינתן עד תקרת תעריף פינוי אמבולנס של מד"א, הנמוך מביניהם):

 כמה זה עולה? 

מימון של 50% מעלות הפינוי באמבולנס.

 מה עליך לעשות? 

פינוי באמבולנס אט"ן או נט"ן שלא הסתיים באשפוז - אין צורך לפנות למכבי לבקשת התחייבות או החזר. מכבי תפיק התחייבות אוטומטית למד"א על סך 50% מעלות הפינוי. באחריות החבר לפנות למד"א להסדרת יתרת החוב על מנת לא לצבור ריבית והוצאות עו"ד. ניתן להסדיר את התשלום באתר מד"א >

 תנאים והבהרות 

 • המימון ממכבי לא יכלול שכר טרחה ועורך דין, אם היו, אלא רק את הסכום הבסיסי של הפינוי באמבולנס.
 • חבר המזמין אמבולנס באופן עצמאי ובסופו של דבר לא מפונה לבית החולים - בהתאם להנחיית משרד הבריאות (ינואר 2013), אם לא פונה, ישלם עלות השירות לפי תעריף מד"א.
  • אם הוזמן אמבולנס רגיל - 190 ש"ח
  • אם הוזמן נט"ן/אט"ן - 191 ש"ח
יודגש כי לא יינתן החזר על הסכום ששולם.
לתשומת לב - אם צוות האמבולנס רצה לפנות את החבר המבוטח אך הוא סירב - גם במקרה של סירוב פינוי, החבר המבוטח ישלם את העלות.

חבר מבוטח שמפונה מבית חולים כללי אחד למשנהו

 הזכאות 

מימון מלא של הפינוי לחבר שפונה לחדר מיון בבית חולים מסוים והועבר ממנו באמבולנס לחדר מיון בבית חולים כללי אחר לצורך טיפול רפואי שאינו יכול להינתן בבית החולים הראשון שהגיע אליו.

 כמה זה עולה? 

יינתן מימון מלא של הפינוי באמבולנס, הלוך וחזור, לבית החולים, עד תקרת תעריף פינוי אמבולנס של מד"א, הנמוך מביניהם.

 תנאים והבהרות 

 • המימון ממכבי לא יכלול שכר טרחה ועורך דין, אם היו, אלא רק את הסכום הבסיסי של הפינוי באמבולנס.
 • חבר הזכאי למימון ממכבי שטרם שילם על הפינוי באמבולנס וטרם חלפו 85 יום ממועד הפינוי – יש לפנות למרכז רפואי (סניף) של מכבי לשם הפקת התחייבות בגין הפינוי. משרד הסניף יעביר את ההתחייבות ישירות למד"א או לחברת האמבולנסים שבהסכם.
 • חבר הזכאי למימון ממכבי שטרם שילם על הפינוי באמבולנס וחלפו 85 יום ממועד הפינוי – יש לשלם את השובר באופן עצמאי ולגשת לאחר מכן למשרדי המרכז הרפואי עם הקבלה המקורית ומכתב שחרור מהמיון לצורך קבלת החזר.
 • חבר הזכאי למימון ממכבי ששילם את שובר הפינוי באופן עצמאי – יש לפנות למשרדי המרכז הרפואי עם הקבלה המקורית ומכתב שחרור מהמיון לצורך קבלת החזר.
 • לשם קבלת התחייבות מהמרכז הרפואי יש להביא את השובר לתשלום של חברת האמבולנסים ומכתב שחרור מהמיון.
 • חבר ששילם את שובר הפינוי באמצעות האינטרנט – יש להביא למשרדי המרכז הרפואי קבלה מודפסת מהאינטרנט בצירוף הודעת החיוב המקורית של מד"א ומכתב שחרור מהמיון. רק לאחר בדיקת המקרה ואישור יוכל המרכז הרפואי לבצע את ההחזר, על בסיס הקבלה המקורית.
 • לקבלת החזר יש להגיש למכבי את המסמכים הבאים באפליקציה ובמכבי Online בקישור הבא, בעמדת אל תור המרכז הרפואי או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
  • קבלה מקורית בגין תשלום לחברת האמבולנסים
  • מכתב שחרור מהמיון.
    

חבר מבוטח המאושפז במוסד לאשפוז המשכי או מפונה לאשפוז במוסד המשכי

 הזכאות 

מימון מלא, עד תקרת תעריף פינוי אמבולנס של מד"א, הנמוך מביניהם, של הפינוי באמבולנס במקרים הבאים (העברתו והחזרתו של חבר למוסד באישור אחות קש"ב (אחות מכבי בבית חולים) או רופא מנהלי, כנגזר ממצבו הרפואי ו/או התפקודי):
 • חבר המפונה מבית חולים כללי למוסד המשכי (סיעודי מורכב / שיקומי / תת-חריף / מונשם)
 • חבר המפונה ממוסד לאשפוז המשכי (סיעודי מורכב/שיקומי/תת חריף/מונשם) לטיפול דחוף בחדר מיון בבי"ח כללי, עקב התדרדרות רפואית במצבו (בין אם אושפז ובין אם לא).
 • חבר המפונה ממוסד לאשפוז המשכי (סיעודי מורכב/שיקומי/תת חריף/מונשם) ומפונה למרפאות חוץ בבי"ח כללי או  למרפאות ומכוני מכבי לטיפולים ולבדיקות שאושרו על ידי מכבי.
   

 כמה זה עולה? 

יינתן מימון מלא של עלות הפינוי באמבולנס, עד תקרת תעריף פינוי אמבולנס של מד"א, הנמוך מביניהם.

 תנאים והבהרות 

 • המימון ממכבי לא יכלול שכר טרחה ועורך דין, אם היו, אלא רק את הסכום הבסיסי של הפינוי באמבולנס.
 • חבר הזכאי למימון ממכבי שטרם שילם על הפינוי באמבולנס וטרם חלפו 85 יום ממועד הפינוי – יש לפנות למרכז רפואי (סניף) של מכבי לשם הפקת התחייבות בגין הפינוי. משרד הסניף יעביר את ההתחייבות ישירות למד"א או לחברת האמבולנסים.
 • חבר הזכאי למימון ממכבי שטרם שילם על הפינוי באמבולנס וחלפו 85 יום ממועד הפינוי – יש לשלם את השובר באופן עצמאי ולגשת לאחר מכן למשרדי המרכז הרפואי עם הקבלה המקורית ומכתב שחרור מהמיון לצורך קבלת החזר.
 • חבר הזכאי למימון ממכבי ששילם את שובר הפינוי באופן עצמאי – יש לפנות למשרדי המרכז הרפואי עם הקבלה המקורית ומכתב שחרור מהמיון לצורך קבלת החזר.
 • לשם קבלת התחייבות מהמרכז הרפואי יש להביא את השובר לתשלום של חברת האמבולנסים ומכתב שחרור מהמיון.
 • חבר ששילם את שובר הפינוי באמצעות האינטרנט – יש להביא למשרדי המרכז הרפואי קבלה מודפסת מהאינטרנט בצירוף הודעת החיוב המקורית של מד"א ומכתב שחרור מהמיון. רק לאחר בדיקת המקרה ואישור יוכל המרכז הרפואי לבצע את ההחזר, על בסיס הקבלה המקורית.
 • לקבלת החזר יש להגיש למכבי את המסמכים הבאים באפליקציה ובמכבי Online בקישור הבא, בעמדת אל תור המרכז הרפואי או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
  • קבלה מקורית בגין תשלום לחברת האמבולנסים
  • מכתב שחרור מהמיון
    

חבר מבוטח המפונה באמבולנס על רקע פסיכיאטרי

 הזכאות 

מימון הפינוי באמבולנס עבור חבר המפונה למחלקת אשפוז פסיכיאטרית בבית חולים כללי או לאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי.

 כמה זה עולה? 

עלות הפינוי ומקור המימון לפינוי משתנים בהתאם למפורט להלן בסעיף "תנאים והבהרות".

 תנאים והבהרות 

 • חבר הזכאי למימון ממכבי שטרם שילם על הפינוי באמבולנס וטרם חלפו 85 יום ממועד הפינוי – יש לפנות למרכז רפואי (סניף) של מכבי לשם הפקת התחייבות בגין הפינוי. משרד הסניף יעביר את ההתחייבות ישירות למד"א או לחברת האמבולנסים.
 • חבר הזכאי למימון ממכבי שטרם שילם על הפינוי באמבולנס וחלפו 85 יום ממועד הפינוי – יש לשלם את השובר באופן עצמאי ולגשת לאחר מכן משרד הסניף עם הקבלה המקורית לצורך קבלת החזר.
 • חבר הזכאי למימון ממכבי שטרם שילם על הפינוי באמבולנס וחלפו 85 יום ממועד הפינוי – יש לשלם את השובר באופן עצמאי ולגשת לאחר מכן למשרדי המרכז הרפואי עם הקבלה המקורית ומכתב שחרור מהמיון לצורך קבלת החזר.
 • חבר הזכאי למימון ממכבי ששילם את שובר הפינוי באופן עצמאי – יש לפנות למשרדי המרכז הרפואי עם הקבלה המקורית ומכתב שחרור מהמיון לצורך קבלת החזר.
 • לקבלת החזר יש להגיש למכבי את המסמכים הבאים באפליקציה ובמכבי Online בקישור הבא, בעמדת אל תור המרכז הרפואי או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
  • קבלה מקורית בגין תשלום לחברת האמבולנסים
  • מכתב שחרור מהמיון.
    
 • לשם קבלת התחייבות מהמרכז הרפואי יש להביא את השובר לתשלום של חברת האמבולנסים ומכתב שחרור מהמיון.
 • חבר ששילם את שובר הפינוי באמצעות האינטרנט – יש להביא למשרדי המרכז הרפואי קבלה מודפסת מהאינטרנט בצירוף הודעת החיוב המקורית של מד"א ומכתב שחרור מהמיון. רק לאחר בדיקת המקרה ואישור יוכל המרכז הרפואי לבצע את ההחזר, על בסיס הקבלה המקורית.
 • העברת מטופל מבית חולים כללי (מיון / אשפוז) אל בית חולים לבריאות הנפש (מיון/אשפוז) - הפינוי הלוך ושוב במימון הקופה.
 • העברת מטופל  מבית חולים בריאות הנפש (מיון/אשפוז) אל בית חולים כללי (מיון/אשפוז) - הפינוי הלוך ושוב על חשבון בית החולים לבריאות הנפש.
 • העברת מטופל מבית חולים בריאות הנפש (מיון/אשפוז) אל בית חולים כללי (אמבולטורי) -  הפינוי הלוך ושוב במימון הקופה.
 • העברת מטופל מבית חולים בריאות הנפש (מיון/אשפוז) אל בית חולים בריאות נפש אחר (מיון/אשפוז) - הפינוי על חשבון בית חולים בריאות הנפש המפנה.
 • חבר המזמין אמבולנס באופן עצמאי ובסופו של דבר לא מפונה לבית החולים - בהתאם להנחיית משרד הבריאות (ינואר 2013), באם לא פונה, ישלם עלות חלקית כדלהלן:
  באם הוזמן אמבולנס רגיל - החבר ישלם רק 50% מעלות הפינוי.
  באם הוזמן נט"ן/אט"ן - החבר ישלם רק 25% מעלות הפינוי.
  ההתחייבות שתועבר ממכבי אל חב' האמבולנסים, תופק בהתאם לכך.
  יודגש כי באם לא היה פינוי והחבר המבוטח כבר שילם את העלות המלאה לחברת האמבולנסים וכעת מבקש החזר לאור זכאות זו, עליו לפנות ישירות לחב' האמבולנסים ולדרוש את ההחזר מהחברה עצמה ולא ממכבי.
  לתשומת לב - באם צוות האמבולנס רצה לפנותו אך החבר המבוטח סירב - גם במקרה של סירוב פינוי, החבר המבוטח ישלם את העלות המופחתת בלבד.
 • המימון ממכבי לא יכלול שכר טרחה ועורך דין, אם היו, אלא רק את הסכום הבסיסי של הפינוי באמבולנס.

תוספת זכויות לחברי מכבי זהב

מבוטח שפונה באמבולנס רגיל / אט"ן / נט"ן לבית חולים ולא אושפז

 הזכאות 

מימון חלקי של עלות הפינוי באמבולנס. הזכאות תינתן עד פעמיים בשנה קלנדרית.

 כמה זה עולה? 

השתתפות "מכבי זהב" בגובה של 50% מההוצאה בפועל ועד תקרה של 328 ₪, הנמוך מביניהם.
תקופת המתנה - 6 חודשים. למידע נוסף >
מצטרפים חדשים למכבי? שומרים על הוותק ויכולים ליהנות מזכויות והטבות ללא תקופת המתנה. לפרטים והצטרפות >

 מה עליך לעשות? 

אין צורך לפנות למכבי לבקשת התחייבות או החזר. מכבי תפיק התחייבות אוטומטית למד"א על סך 50% מעלות הפינוי. באחריות החבר לפנות למד"א להסדרת יתרת החוב על מנת לא לצבור ריבית והוצאות עו"ד. ניתן להסדיר את התשלום באתר מד"א >

 תנאים והבהרות 

 • המימון ממכבי לא יכלול שכר טרחה ועורך דין, אם היו, אלא רק את הסכום הבסיסי של הפינוי באמבולנס.
 • במקרה שהמבוטח זכאי להחזר חלקי במסגרת הסל הבסיסי – מכבי זהב ייתן החזר רק לאחר מיצוי הזכאות מהסל הבסיסי.
  לדוגמה: מבוטח שפונה באמבולנס נט"ן, לא אושפז ושילם 600 ₪ בגין הפינוי - זכאי מהסל להחזר של 50% (=300 ₪) וממכבי זהב יקבל 50% מההפרש, דהיינו 50% מ- 300 הש"ח הנותרים = החזר של 150 ₪.
 • נפגע תאונת דרכים:
  • אם פונה לבית חולים באמבולנס של אט"ן או נט"ן ולא אושפז – זכאי למימון מלא ממכבי במסגרת הסל הבסיסי, ולא במסגרת מכבי זהב.
  • אם פונה לבית חולים באמבולנס רגיל ולא אושפז – כדי לקבל מימון מלא בגין הפינוי יש לפנות לחברת הביטוח המבטחת אותו.
 • אם אתם זכאים לטיפול רפואי או להחזר או השתתפות בגין הוצאות רפואיות מתוקף החוקים הבאים, לא יינתן השירות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים: 
  • מחלת מקצוע מוכרת.
  • שוטר שנפגע בעת מילוי תפקידו.
  • נפגע פעולות איבה המוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • נכה מוכר על ידי משרד הביטחון בהיקף של 20% ומעלה.
  • נפגע תאונות דרכים.
  • נפגע תאונת עבודה.
    
   אם הצורך בשירות לא נובע מהפגיעה המוכרת בחוקים המפורטים לעיל, יש להעביר למשרד המרכז הרפואי (הסניף) מכתב מרופא המאשר זאת, על מנת לקבל אישור למימוש הזכאות. ניתן להגיש את המכתב במעטפת אל תור או לשלוח אותו בדואר רשום או בדוא"ל למרכז הרפואי. 
  לאיתור מרכז רפואי >

תוספת זכויות לחברי מכבי שלי

זכויות נוספות בנושא הסעות

 כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי שלי. לקריאת התקנון >