25 פברואר 2020 ל' שבט תש"פ
עדכון אחרון:  18.11.2019 

הסעות לטיפולים לחולי דיאליזה, חולים אונקולוגיים ומושתלי מח עצם - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  18.11.2019 

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

חולים אונקולוגיים וחברים שעברו השתלת מח עצם לפני פחות מ-3 חודשים זכאים למימון הנסיעה לטיפולים רפואיים, בתנאי שהטיפולים קשורים למחלה.
מטופלי דיאליזה זכאים להחזר על נסיעות לטיפולי דיאליזה בלבד.
הזכאות משתנה לפי אמצעי התחבורה:

ברכבת או באוטובוס

 הזכאות 

חולים אונקולוגים וחברים שעברו השתלת מח עצם לפני פחות מ-3 חודשים יקבלו החזר מלא על הנסיעות לטיפולים ברכבת או באוטובוס, כולל נסיעות לכל טיפול רפואי הקשור במחלה, כגון בדיקות רופא ובדיקות מעבדה.
מטופלי דיאליזה יקבלו מימון לנסיעות לטיפולי דיאליזה בלבד.
אם נסע עם החבר מלווה, המלווה יקבל החזר חלקי על הנסיעה.

 כמה זה עולה? 

יינתן החזר מלא של עלות הנסיעה ל-2 הכיוונים:
 • החזר לפי כרטיסים – ההחזר יחושב לפי: עלות כרטיס אוטובוס כפול מספר הימים שבהם נסע החבר לבדיקה/טיפול.
 • החזר לפי "חופשי חודשי" של אגד – ההחזר יחושב לפי: עלות "חופשי חודשי" בחלוקה ל-25 יום, כפול מספר הימים שבהם החבר נסע לבדיקה/טיפול.
 • החזר לפי "רב קו" של דן – ההחזר יחושב לפי: עלות נסיעה בודדת כפול מספר הימים שבהם החבר נסע לבדיקה/טיפול.
 • החזר למלווה – יינתן החזר בגובה של 50% מדמי הנסיעה ל-2 הכיוונים, או החזר מלא בגין נסיעה לכיוון אחד.
   

 איפה ניתן השירות? 

נסיעות לטיפולים במתקני מכבי, מתקני אסותא או מכונים הקשורים בהסכם עם מכבי.

 מה עליך לעשות? 

לקבלת החזר יש להגיש את המסמכים הבאים בעמדת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
 • אישור מהמקום המטפל בו פירוט של תאריכי הבדיקות/טיפולים.
 • כרטיסי נסיעה בתחבורה ציבורית של החבר עצמו ושל המלווה (אם אכן היה ליווי) ובמידה ויש. אין חובה בהצגת כרטיסי הנסיעה.  

במכונית פרטית

 הזכאות 

חולים אונקולוגים וחברים שעברו השתלת מח עצם לפני פחות מ-3 חודשים יקבלו החזר מלא על הנסיעות לטיפולים במכונית פרטית, כולל נסיעות לכל טיפול רפואי הקשור במחלה, כגון בדיקות רופא ובדיקות מעבדה.
מטופלי דיאליזה יקבלו מימון לנסיעות לטיפולי דיאליזה בלבד.

 כמה זה עולה? 

יינתן החזר לפי קילומטרים הלוך-חזור לפי החישוב הבא:
מספר הטיפולים כפול מחיר ליטר דלק אוקטן 95 כולל דמי השירות בתחנת הדלק כפול מספר הקילומטרים, וכל זה יחולק ל-10.

 איפה ניתן השירות? 

נסיעות לטיפולים במתקני מכבי, מתקני אסותא או מכונים הקשורים בהסכם עם מכבי.

 מה עליך לעשות? 

לקבלת החזר יש להגיש אישור מהמקום המטפל, אשר מכיל פירוט של תאריכי הבדיקות/טיפולים, בעמדת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותו בדואר רשום למרכז הרפואי. לאיתור מרכז רפואי >

במונית או באמבולנס - חולים אונקולוגים ומושתלי מח עצם

מי זכאי? 

זכאות זו ניתנת לחברים באחד מהמצבים האלה:
 • חולה אונקולוגי
 • חבר שעבר השתלת מח עצם לפני פחות מ-3 חודשים
יינתן החזר בגין כל נסיעה לטיפול רפואי הקשור במחלה, כגון בדיקות רופא ובדיקות מעבדה.

 הזכאות 

מימון נסיעות לטיפולים במונית או באמבולנס.

 כמה זה עולה? 

במונית - יינתן החזר של 100% על נסיעה בכיוון אחד, על בסיס קבלה עם קריאת מונה.
באמבולנס – ינתן החזר של 100% על נסיעה בכיוון אחד. ההחזר יינתן על פי תעריף מד"א או לפי מחיר הנסיעה בפועל באמבולנס מורשה של משרד הבריאות, הנמוך מביניהם.

 איפה ניתן השירות? 

נסיעות לטיפולים במתקני מכבי, מתקני אסותא או מכונים הקשורים בהסכם עם מכבי.

 כמה זה עולה? 

 • חבר ששילם על הפינוי באופן עצמאי - לקבלת החזר יש להגיש את המסמכים הבאים אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
  • אישור מהמקום שבו התבצעו הטיפולים עם פירוט של תאריכי הבדיקות והטיפולים.
  • אם הנסיעה התבצעה במונית יש להגיש קבלה מהמונית עם קריאת מונה.
  • אם הנסיעה התבצעה באמבולנס יש להגיש קבלה מקורית בגין תשלום לחברת האמבולנסים. אם השובר שולם באמצעות האינטרנט, יש להציג קבלה מודפסת מהאינטרנט, בצירוף הודעת החיוב המקורית של מד"א.
 • חבר שטרם שילם על הפינוי באמבולנס וטרם חלפו 85 יום ממועד הפינוי – יש לפנות למרכז רפואי (סניף) של מכבי לשם הפקת התחייבות בגין הפינוי. משרד הסניף יעביר את ההתחייבות ישירות למד"א או לחברת האמבולנסים.
 • חבר שטרם שילם על הפינוי באמבולנס וחלפו 85 יום ממועד הפינוי – יש לשלם את השובר באופן עצמאי ולגשת לאחר מכן למשרדי המרכז הרפואי עם הקבלה המקורית ומכתב שחרור מהמיון לצורך קבלת החזר.
   

 תנאים והבהרות 

חולה דיאליזה שהרופא המטפל שלו המליץ על הסעה באמבולנס – לפי החוק, קופת החולים רשאית לקבוע כי החולה יוסע ברכב שאינו אמבולנס בתנאי שתציע חלופה להסעתו לטיפולי דיאליזה, חלופה המהווה מענה מתאים לצורך הגעתו לטיפולים באורח סדיר. קביעה זו מותנית בקבלת חוות דעת רפואית בכתב מגורם מקצועי המקביל לרופא המטפל במכבי (לדוגמה: רופא בבית חולים).

במונית או באמבולנס - מטופלי דיאליזה

מי זכאי? 

מטופל דיאליזה המרותק למיטה ו/או זקוק להסעה בשכיבה ו/או להשגחה בזמן ההסעה לטיפול ו/או בחזרה, וכן מטופל דיאליזה שהרופא המטפל קבע כי הסעתו לטיפולי דיאליזה צריכה להיעשות באמבולנס.
לפי החוק, קופת החולים רשאית לקבוע כי החולה יוסע ברכב שאינו אמבולנס, בתנאי שתציע חלופה להסעתו לטיפולי דיאליזה, חלופה המהווה מענה מתאים לצורך הגעתו לטיפולים באורח סדיר. קביעה זו מותנית בקבלת חוות דעת רפואית בכתב מגורם מקצועי המקביל לרופא המטפל במכבי (לדוגמה: רופא בבית חולים).
החזר יינתן רק בגין נסיעות לטיפולי דיאליזה.

 הזכאות 

מימון נסיעות לטיפולים במונית או באמבולנס.

 כמה זה עולה? 

במונית - יינתן החזר של 100% על נסיעה בכיוון אחד, על בסיס קבלה עם קריאת מונה.
באמבולנס – ינתן החזר של 100% על נסיעה בכיוון אחד. ההחזר יינתן על פי תעריף מד"א או לפי מחיר הנסיעה בפועל באמבולנס מורשה של משרד הבריאות, הנמוך מביניהם.

 איפה ניתן השירות? 

נסיעות לטיפולים במתקני מכבי, מתקני אסותא או מכונים הקשורים בהסכם עם מכבי.

 כמה זה עולה? 

 • חבר ששילם על הפינוי באופן עצמאי - לקבלת החזר יש להגיש את המסמכים הבאים אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
  • אישור מהמקום שבו התבצעו הטיפולים עם פירוט של תאריכי הבדיקות והטיפולים.
  • אם הנסיעה התבצעה במונית יש להגיש קבלה מהמונית עם קריאת מונה.
  • אם הנסיעה התבצעה באמבולנס יש להגיש קבלה מקורית בגין תשלום לחברת האמבולנסים. אם השובר שולם באמצעות האינטרנט, יש להציג קבלה מודפסת מהאינטרנט, בצירוף הודעת החיוב המקורית של מד"א.
 • חבר שטרם שילם על הפינוי באמבולנס וטרם חלפו 85 יום ממועד הפינוי – יש לפנות למרכז רפואי (סניף) של מכבי לשם הפקת התחייבות בגין הפינוי. משרד הסניף יעביר את ההתחייבות ישירות למד"א או לחברת האמבולנסים.
 • חבר שטרם שילם על הפינוי באמבולנס וחלפו 85 יום ממועד הפינוי – יש לשלם את השובר באופן עצמאי ולגשת לאחר מכן למשרדי המרכז הרפואי עם הקבלה המקורית ומכתב שחרור מהמיון לצורך קבלת החזר.
   

 תנאים והבהרות 

חולה דיאליזה שהרופא המטפל שלו המליץ על הסעה באמבולנס – לפי החוק, קופת החולים רשאית לקבוע כי החולה יוסע ברכב שאינו אמבולנס בתנאי שתציע חלופה להסעתו לטיפולי דיאליזה, חלופה המהווה מענה מתאים לצורך הגעתו לטיפולים באורח סדיר. קביעה זו מותנית בקבלת חוות דעת רפואית בכתב מגורם מקצועי המקביל לרופא המטפל במכבי (לדוגמה: רופא בבית חולים).
צריכים מידע נוסף? פנו אלינו ונשמח לעזור