18 מרץ 2018 ב' ניסן תשע"ח

מצטרפים למכבי ונהנים משירותי הבריאות הכי משתלמים

ההצטרפות עד ה-15 למאי 2018, התקשרו עכשיו: 4535*

להצטרפות דרך אתר הביטוח הלאומי

מתי ניתן לעבור מקופת חולים אחרת למכבי?

המעבר נעשה שש פעמים בשנה, במועדים קבועים: ב- 1 בינואר, 1 במרץ, 1 במאי, 1 ביולי, 1 בספטמבר, 1 בנובמבר.  ניתן לבצע מעבר מקופה לקופה בשני מועדי מעבר בכל שנה.

מועדי הצטרפות למכבי 

תקופות הרישום ושאלות נוספות

 תקופת הרישום מועד המעבר
16 במרץ עד 15 למאי  1 ביולי
16 במאי עד 15 ליולי  1 בספטמבר
16 ביולי עד 15 לספטמבר  1 בנובמבר
16 בספטמבר עד 15 לנובמבר 1 בינואר
16 בנובמבר עד 15 לינואר  1 במרץ
16 בינואר עד 15 למרץ   1 במאי

ממי מקבלים שירות רפואי, עד למועד המעבר הרשמי? 

לפי סעיף 5 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, קופת החולים שבה אתם חברים חייבת לספק לכם את כל השירותים הרפואיים עד למועד המעבר בפועל ל"מכבי שירות בריאות".

כול המידע הרפואי שלכם יעבור יחד אתכם ל"מכבי"

על פי חוק, חייבת קופת החולים שממנה אתם עוברים להעביר, לפי דרישתכם, את המידע הרפואי שלכם ל"מכבי שירותי בריאות".

יש לכם שאלות?

בכל שאלה או תהייה אתם מוזמנים לפנות אלינו.

מי יכול להצטרף למכבי?

ההצטרפות פתוחה בפני כל אזרחי ישראל, למעט חיילים בשירות סדיר. חיילים בשירות סדיר משתייכים לשירותי הבריאות של צה"ל ועל כן אינם יכולים להצטרף לביטוח בקופות החולים.
הצטרפות לביטוחים המשלימים "מכבי זהב" ו"מכבי שלי" וכמובן לביטוח הבריאות הבסיסי אינה מוגבלת בגיל או במצב בריאותי.

מי זכאי?

כל התנאים והפרטים

 • כל תושב ישראל בן 18 ומעלה רשאי להירשם כחבר.
 • בני זוג. כול אחד מבני הזוג חייב להירשם בעצמו.
 • הורים לילדים. אם יירשם רק אחד מבני הזוג שהוא הורה המקבל קצבת ילדים, הוא רשאי לרשום את ילדיו עמו. אם אינו מקבל קצבת ילדים, אזי שני ההורים חייבים לאשר בחתימתם על טפסי ההצטרפות את רישום הילדים למכבי.
 • תינוקות במזל טוב. כל המידע על רישום תינוקות כחברים במכבי >>
 • בנים ובנות שמלאו להם 18 ושהיו רשומים עם ההורים ב"מכבי". יש להסדיר את הרישום על ידי מילוי טפסים שישלחו לביתכם או לפנות לסניף מכבי. בכל מקרה יישמר רצף הזכויות שלהם במכבי ובתכניות הביטוח המשלימות. התשלום בעבורם ימשיך להיות משולם מהחשבון ששילם עבורם עד גיל 18, אלא אם כן הוגשה בקשה לשינוי הוראת הקבע.
 • חיילים משוחררים שהשתייכו למכבי טרם גיוסם. זכאים לקבל אחרי שחרורם מצה"ל את מלוא השירותים במכבי. לשם כך יש לפנות לסניף מכבי הקרוב עם תעודת השחרור.
 • חיילים משוחררים שלא השתייכו למכבי טרם גיוסם. מוזמנים להירשם על פי נוהל ההצטרפות הרגיל. למידע המלא על רישום למכבי>>
 • תושבים חוזרים. עפ"י תיקון סעיף 58 לחוק ביטוח בריאות, תושב ישראל השוהה בחו"ל במשך שנתיים רצופות או יותר, שבמהלכן לא שילם דמי ביטוח בריאות, לא יהיה זכאי לקבלת שרותי בריאות מקופות החולים. תקופת ההמתנה הינה חודש כנגד כל שנת העדרות ועד חצי שנה ונקבעת ע"י הביטוח הלאומי.
  לקבלת מידע על מספר חודשי ההמתנה ניתן לפנות לביטוח הלאומי או לסניף מכבי. הביטוח לאומי מאפשר לפדות את תקופת ההמתנה תמורת תשלום.
  לרשימת הסניפים של הביטוח הלאומי>> (יפתח בדפדפן נפרד)

כל מי שחוק ביטוח בריאות ממלכתי אינו חל עליו ושוהה בארץ כחוק, יכול להינות משירותי מכבי דרך תכנית Welcome. לפרטים נוספים על תכנית Welcome >>

כיצד ניתן לשמור על ותק בתכניות הביטוח המשלימות במעבר למכבי?

מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.
להצטרפות למכבי>
בעת ההצטרפות יהיה על החבר להגיש אישור מהקופה ממנה עבר, אודות תכנית הביטוח בה היה מבוטח והוותק שצבר בה.
בהתאם לנתונים אלו תקבע זכותו לקבלת שירותים במסגרת 'מכבי שלי' או מכבי זהב', באופן מידי או בכפוף לתקופת המתנה.

כל המידע הרפואי שלכם יעבור יחד אתכם ל"מכבי"

על פי חוק, חייבת קופת החולים שאתם עוברים ממנה, להעביר, לפי דרישתכם, את המידע הרפואי שלכם ל"מכבי שירותי בריאות".

לאחר סיום הרישום

לקראת הרישום למכבי, פנו אל הסניף של קופת החולים שבה אתם מבוטחים ובקשו את המסמכים הבאים:
 1. התיק הרפואי שלכם
 2. אישור על חברות בתכנית הביטוח הכולל את הוותק שלכם בתכנית

את המסמכים שקיבלתם יש להעביר לסניף מכבי לפני מועד המעבר הרשמי. להגשת המסמכים ניתן להגיע לסניף או לשלוח אותם באמצעות פקס או דוא"ל. מספרי הפקס וכתובות הדוא"ל מפורטים במדריך השירותים של מכבי.
לאיתור סניף במדריך השירותים >> (ייפתח בדפדפן נפרד)
בסניף תבוצע השלמה של הליכי ההצטרפות, הכוללת הנפקת כרטיס מגנטי, הרשמה לשירותי הבריאות הנוספים ("מכבי זהב" ו"מכבי שלי") והרשמה לכל שירותי "מכבי Online".
 
להשארת פרטים והצטרפות