21 מאי 2022 כ' אייר תשפ"ב

מצטרפים למכבי ונהנים משירותי הבריאות הכי משתלמים

להצטרפות למכבי התקשרו עכשיו: 4535*

להצטרפות דרך אתר הביטוח הלאומי

מתי ניתן לעבור מקופת חולים אחרת למכבי?

ניתן לעבור מקופה לקופה פעמיים בשנה, ב-6 מועדים שנקבעו ע"י משרד הבריאות:
1 בינואר, 1 במרץ, 1 במאי, 1 ביולי, 1 בספטמבר, 1 בנובמבר

למעבר הקרוב, יש להירשם עד ה-15 במאי 2022. המעבר בפועל יתבצע ב-1 ביולי 2022
 

 תקופת הרישום מועד המעבר
16 בינואר עד 15 במרץ 1 במאי
16 במרץ עד 15 במאי 1 ביולי
16 במאי עד 15 ביולי 1 בספטמבר
16 ביולי עד 15 בספטמבר 1 בנובמבר
16 בספטמבר עד 15 בנובמבר 1 בינואר
16 בנובמבר עד 15 בינואר 1 במרץ

מי יכול להצטרף למכבי?

ההצטרפות פתוחה בפני כל תושבי ישראל.
חיילים בשרות סדיר (חובה או קבע) מקבלים את שירותי הבריאות במסגרת הצבא ולכן אינם יכולים להצטרף לביטוח בקופות החולים. הם רשאים להירשם למעבר, אך המעבר לקופה בפועל, יתבצע לאחר שחרורם מצה"ל.
הצטרפות לביטוחים המשלימים "מכבי זהב" ו"מכבי שלי" אינה מוגבלת בגיל או במצב בריאותי. 
 זכאים להצטרף למכבי שירותי בריאותתנאים
תושבי ישראל בן 18 ומעלה
בני זוג כל אחד מבני הזוג חייב להירשם בעצמו
הורים לילדים אם יירשם רק אחד מבני הזוג שהוא הורה המקבל קצבת ילדים, הוא רשאי לרשום את ילדיו עמו. אם אינו מקבל קצבת ילדים, אזי שני ההורים חייבים לאשר בחתימתם על טפסי ההצטרפות את רישום הילדים למכבי
תינוקות  שרק נולדו כל המידע על רישום תינוקות כחברים במכבי >>
בנים ובנות שמלאו להם 18
ושהיו רשומים עם ההורים ב"מכבי"
יש להסדיר את הרישום על ידי מילוי טפסים שישלחו לביתכם או לפנות לסניף מכבי. בכל מקרה יישמר רצף הזכויות שלהם במכבי ובתכניות הביטוח המשלימות. התשלום בעבורם ימשיך להיות משולם מהחשבון ששילם עבורם עד גיל 18, אלא אם כן הוגשה בקשה לשינוי הוראת הקבע
חיילים משוחררים שהשתייכו למכבי
טרם גיוסם
זכאים לקבל אחרי שחרורם מצה"ל את מלוא השירותים במכבי. לשם כך יש לפנות לסניף מכבי הקרוב עם תעודת השחרור
חיילים משוחררים שלא השתייכו
למכבי טרם גיוסם
מוזמנים להירשם על פי נוהל ההצטרפות הרגיל. למידע המלא על רישום למכבי>>
תושבים חוזרים עפ"י תיקון סעיף 58 לחוק ביטוח בריאות, תושב ישראל השוהה בחו"ל במשך שנתיים רצופות או יותר, שבמהלכן לא שילם דמי ביטוח בריאות, לא יהיה זכאי לקבלת שרותי בריאות מקופות החולים. תקופת ההמתנה הינה חודש כנגד כל שנת העדרות ועד חצי שנה ונקבעת ע"י הביטוח הלאומי.
לקבלת מידע על מספר חודשי ההמתנה ניתן לפנות לביטוח הלאומי או לסניף מכבי. הביטוח לאומי מאפשר לפדות את תקופת ההמתנה תמורת תשלום. לרשימת הסניפים של הביטוח הלאומי>> (יפתח בדפדפן נפרד)
מי שחוק ביטוח בריאות ממלכתי
אינו חל עליו ושוהה בארץ כחוק
מי שחוק ביטוח בריאות ממלכתי אינו חל עליו ושוהה בארץ כחוק, יכול ליהנות משירותי מכבי דרך תכנית Welcome
לפרטים נוספים על תכנית Welcome >>
   
 

ממי מקבלים שירות רפואי, עד למועד המעבר הרשמי?

תמשיכו לקבל שירות כרגיל.

לפי סעיף 5 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, קופת החולים שבה אתם חברים חייבת לספק לכם את כל השירותים הרפואיים עד למועד המעבר בפועל ל"מכבי שירות בריאות"

כיצד תשמרו על וותק בביטוח המשלים במעבר למכבי?

מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו.

בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר הוותק), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה. זאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי וישלמו את דמי החברות בביטוח המשלים ממועד המעבר למכבי.
  • תינוקות להורים החברים בביטוח המשלים במכבי - על מנת לזכות את התינוק בוותק של הוריו יש לצרף אותו לביטוח המשלים בתוך 6 חודשים מיום היוולדו ולשלם עבורו דמי חברות בביטוח המשלים מיום הלידה. למידע נוסף >
  • חיילים משוחררים המצטרפים למכבי ולתכניות הביטוח המשלימות של מכבי בתוך 12 חודשים ממועד השחרור זכאים לפטור מתקופות המתנה לכל הזכויות. למידע נוסף >
  • עולים חדשים המצטרפים לביטוח המשלים בתוך 12 חודשים ממועד הגעתם לארץ יזכו בפטור מתקופות המתנה וישלמו דמי חברות מיום הצטרפותם לביטוח המשלים. למידע נוסף >
  • תושבים חוזרים המצטרפים לביטוח המשלים בתוך 12 חודשים מן היום שבו הם זכאים לקבלת שירותים רפואיים בארץ על פי סעיף 58 לחוק הבריאות הממלכתי, יזכו בפטור מתקופות המתנה בביטוח המשלים. דמי החבר ישולמו מיום הצטרפותם לביטוח המשלים. למידע נוסף >
 
בעת ההצטרפות על החבר להגיש אישור מהקופה ממנה עבר, אודות תכנית הביטוח בה היה מבוטח והוותק שצבר בה. בהתאם לנתונים אלו תקבע זכותו לקבלת שירותים במסגרת 'מכבי זהב' ו'מכבי שלי' באופן מיידי או בכפוף לתקופת המתנה.

כיצד תשמרו על רציפות המידע הרפואי בעת המעבר?

איך תדאגו שכל המידע הרפואי שלכם יעבור יחד אתכם ל"מכבי"?

מידע רפואי אינו מועבר מבלי שתבקשו זאת. על פי חוק, קופת החולים ממנה אתם עוברים, מחוייבת לתת לכם את המידע הרפואי שלכם, על פי בקשתכם.

מה עליכם לבקש?

דף סיכום מידע רפואי - הקפידו לבקש מהרופא המטפל שלכם, דף סיכום מידע רפואי, המכיל את תמצית האבחנות הרפואיות, הטיפול התרופתי הקבוע ומידע חיוני נוסף כגון רגישויות. סיכום זה יש להביא עמכם לביקור הראשון אצל רופא המשפחה החדש שלכם במכבי.
לתשומת ליבכם, לא ניתן לקבל סיכום מידע רפואי לאחר עזיבת הקופה ולכן חשוב להקפיד לבקש זאת בטרם המעבר.
תיק רפואי - לקראת הרישום למכבי, פנו אל הסניף של קופת החולים שבה אתם מבוטחים ובקשו העתק מודפס של התיק הרפואי שלכם. 
מידע על ביטוח משלים - אם היה לכם ביטוח משלים בקופה הקודמת (כמו "כללית מושלם", "מאוחדת עדיף" ו"לאומית כסף") אתם יכולים לזכות בפטור מתקופות המתנה לקבלת שירותים בהתאם לוותק שצברתם.
לשם כך, החל בתאריך 01.03.2020, בביצוע רישום מעבר למכבי בדואר או באינטרנט, יש להסכים למסירת המידע מקופה קודמת למכבי. המידע יועבר למכבי באמצעות ביטוח לאומי.
- לתשומת ליבכם, מי שלא יסכים למסירת המידע דרך ביטוח לאומי, יצטרך לשלוח את אישור הוותק לדוא"ל e-vetek@mac.org.il .
 
במרכז הרפואי תבוצע השלמה של הליכי ההצטרפות, הכוללת הנפקת כרטיס מגנטי, הרשמה לשירותי הבריאות הנוספים ("מכבי זהב" ו"מכבי שלי") והרשמה לכל שירותי "מכבי Online"

יש לכם שאלות נוספות?

בכל שאלה אתם מוזמנים לפנות אלינו