25 מאי 2022 כ"ד אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  19.11.2020 

המוגלובין מסוכרר (בדם)

HbA1C (קוד בדיקה: 3037)

עדכון אחרון:  19.11.2020 

תחומים:

סוכרת

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

ערך תקין באוכלוסייה הבריאה הינו פחות מ-5.7%
הערך הרצוי אצל רוב חולי הסוכרת הוא ערך הקטן מ-6.5%, יחד עם זאת, חשוב לזכור כי ערך היעד אצל כל חולה נקבע על ידי הרופא המטפל בהתאם לגיל המטופל, מחלות הרקע, הטיפול התרופתי וכדומה.

ערכים שאינם תקינים

ערך המוגלובין מסוכרר בטווח 5.7-6.4% הינו גבולי ומגדיר טרום סוכרת.
ערך המוגלובין מסוכרר של 6.5% ומעלה מגדיר אבחנת סוכרת.

הסבר לתוצאות

ערך תקין של המוגלובין מסוכרר מצביע על ערך סוכר ממוצע תקין בדם הנבדק. עם זאת, מכיוון שערך ממוצע יכול להיות מורכב מערכים גבוהים מאוד ונמוכים מאוד, נוסף על בדיקה זו נדרשות בדיקות סוכר במהלך היום.
ערך גבוה של המוגלובין מסוכרר מעיד על חוסר איזון בערכי הסוכר בדם לאורך זמן.
ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • אורחות חיים לא מתאימים (תזונה לא נכונה, היעדר פעילות גופנית).
  • טיפול לא מתאים.
  • חוסר היענות לטיפול.