25 מאי 2022 כ"ד אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  25.07.2010 

מעכב C1 אסטראז (בדם)

Esterase Inhibitor C1 (קוד בדיקה: 5335)

עדכון אחרון:  25.07.2010 

נושאים:

כימיה בדם

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

ערכים הנמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

רמה נמוכה של C1 Esterase Inhibitor בדם עלולה להעיד על אנגיואדמה תורשתית או נרכשת.
כאשר רמת המעכב בדם נמוכה מ- 50% מהרמה התקינה, מתעורר סיכון מוגבר להופעת בצקות קשות. בגופם של מרבית החולים באנגיואדמה רמת המעכב תהיה רק כ- 25-30% מהרמה התקינה.