18 דצמבר 2017 ל' כסלו תשע"ח
עדכון אחרון:  21.07.2010 

KRAS - מוטציה בגן (בדם)

KRAS Mutation

תחומים:

מחלות גידוליות

נושאים:

בדיקות גנטיות

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

Negative (שלילי) - מצב זה של הגן נקרא wild type. במצב זה אין מוטציה בגן ל KRAS.
פירושה של תוצאה שלילית הוא כי טיפול בתרופות ארביטוקס או וקטיביקס עשוי להיות יעיל עבור הנבדק.

ערכים שאינם תקינים

Positive (חיובי) - יש מוטציה בגן ל KRAS.
תוצאה חיובית מעידה על כך שהנבדק לא צפוי להפיק תועלת מטיפול בתרופות ארביטוקס או וקטיביקס.