16 דצמבר 2017 כ"ח כסלו תשע"ח
עדכון אחרון:  21.07.2010 

פאפ (משטח צוואר הרחם)

Papanicolaou smear (PAP smear) , Cervical Smear (קוד בדיקה: 8146,8149)

תחומים:

נשים | מחלות גידוליות

נושאים:

פתולוגיה

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

תקין, Normal: לא נצפו תאים חשודים ברקמה.

ערכים שאינם תקינים

לא כל תוצאה שאינה תקינה מעידה על סיכון לסרטן צוואר הרחם. עם זאת, בכל מקרה של תוצאה שאינה תקינה יש לדון עם הרופא המטפל על משמעות התוצאות.
 • Inadequate Pap Smear - המשטח אינו מספק לצורך ביצוע הבדיקה
 • Benign Pap Smear Changes - שינויים שפירים במשטח צוואר הרחם
 • ASC - Atypical Squamous Cells - תאי אפיתל שטוחים אטיפיים
 • AGUS - Atypical Glandular Cells of Undetermined Significance - תאים בלוטיים שעברו שינוי
 • LGSIL - Low grade squamous intraepithelial lesion - שינויים קלים בתאי האפיתל
 • HGSIL - High grade squamous intraepithelial lesion - שינויים משמעותיים בתאי האפיתל
 • (Cervical Intraepithelial Neoplasia - Dysplasia (CIN דיספלזיה של תאי האפיתל
 • Cervical Cancer סרטן צוואר הרחם
 

הסבר לתוצאות

Inadequate Pap Smear, המשטח אינו מספק לצורך ביצוע הבדיקה

איכות המשטח שנלקחה אינה טובה ולפיכך לא ניתן לבצע את הבדיקה. הסיבות לכך כוללות מיעוט של תאים במשטח, או נוכחות של תאים לבנים או אדומים רבים. במקרה זה יש לחזור על הבדיקה.

Benign Pap Smear Changes, שינויים שפירים במשטח צוואר הרחם

שינויים שפירים הכוללים זיהום בנרתיק או שינויים כתוצאה מדלקת.

(Atypical Squamous Cells (ASC, תאי אפיתל שטוחים אטיפיים

באופן תקין מצופה צוואר הרחם בשכבות מרובות של תאי אפיתל שטוחים, המכונים Squamous Cells. תאים אטיפיים הם תאים שעברו שינוי מבני והם שונים מהצורה התקינה של התא.
ישנם שני סוגים של ASC:
 • ASC-US - Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance.
  תשובה זו מעידה על שינויים בתאי האפיתל השטוחים המצפים את צוואר הרחם, אשר משמעותם אינה ברורה. ממצא זה אינו מעיד על מצב לא תקין מוגדר. לעיתים יהיה צורך בהמשך בירור הכולל קולפוסקופיה (בדיקה מיקרוסקופית של צוואר הרחם) או בדיקה חוזרת כעבור 6 חודשים.
 • ASC-H - Atypical Squamous Cells cannot exclude a high-grade squamous intraepithelial lesion.
  תשובה זו מעידה על שינויים בתאי האפיתל השטוחים המצפים את צוואר הרחם, אשר משמעותם אינה ברורה. עם זאת, לא ניתן לשלול שינויים טרום סרטניים. קיים סיכון שממצא זה מעיד על מצב טרום-ממאיר. לכן יש להמשיך את בירור הממצאים באמצעות קולפוסקופיה.
 

AGUS - Atypical Glandular Cells of Undetermined Significance, תאים בלוטיים שעברו שינוי

תאים בלוטיים (גלנדולריים) הם תאי מפרישי ריר (Mucus). תאים אלו מצפים את תעלת צוואר הרחם. תשובה זו מצביעה על שינויים בתאים הבלוטיים אשר משמעותם אינה ברורה. ממצא זה מחייב בירור נוסף באמצעות קולפוסקופיה.

LGSIL - Low grade squamous intraepithelial lesion, שינויים קלים בתאי האפיתל

תוצאה זו מצביעה על שינויים קלים בתאי האפיתל השטוח המצפה את צוואר הרחם. ממצא זה נחשב לבעייה רפואית קלה ומחייב המשך בירור.

HGSIL - High grade squamous intraepithelial lesion שינויים משמעותיים בתאי האפיתל

הממצא מצביע על שינויים משמעותיים בגודל ובצורת תאי האפיתל המצפים את צוואר הרחם. במצב זה התאים הם בעלי מראה שונה מהמראה של תאים תקינים. ממצא זה נחשב לטרום-סרטני ובעל סיכון גבוה להתקדם לנגע סרטני. תוצאה זו מחייבת המשך בירור.

(Cervical Intraepithelial Neoplasia - Dysplasia (CIN דיספלזיה של תאי האפיתל

מדובר במצב בו אובחנה התפתחות לא תקינה של תאי רקמת אפיתל. מצב זה מוגדר כמצב טרום-ממאיר ובעל סיכון להפוך לממאיר. לתיאור מצב זה עושה הרפואה שימוש מקביל בשני מינוחים, דיספלזיה ונאופלזיה.
משמעות המונח דיספלזיה היא התפתחות לא תקינה של תאים. מצב של דיספלזיה הינו מצב בו התאים עוברים שינויים הדומים לשינויים המתרחשים בתאים סרטניים. מצב זה מוגדר כמצב טרום-ממאיר ובעל סיכון להפוך לממאיר. ככל שדרגת הדיספלזיה גבוהה יותר כך הסיכון להתפתחות מצב ממאיר גבוה יותר, ומשך הזמן עד להתפתחות מצב זה קצר יותר.
מבחינים בשלוש דרגות חומרה של דיספלזיה.
המונח נאופלזיה משמעותו גדילה לא תקינה של תאים. המונח CIN בליווי דרגת החומרה (1-3) מלמד על עובי שכבת התאים הלא תקינים ברקמת האפיתל המצפה את צוואר הרחם.
מבחינים בשלוש דרגות חומרה של דיספלזיה החופפות לשלוש דרגות החומרה של נאופלזיה:
 • (Mild Dysplasia (CIN - שינויי דיספלזיה קלים.
 • (Moderate Dysplasia (CIN 2 - שינויי דיספלזיה בינוניים.
 • (Severe dysplasia (CIN 3 - שינויי דיספלזיה משמעותיים.
 
חומרת הדיספלזיה נקבעת לפי מראה התאים מתחת למיקרוסקופ.
במקרים של דיספלזיה קלה (CIN 1) נהוג לקיים המשך מעקב בלבד, כיוון ששינוי זה הוא לרוב ביטוי של זיהום חולף בנגיף הפפילומה האנושי (HPV) ולא נגע טרום-סרטני.

Cervical Cancer

סרטן צוואר הרחם. המחלה מתפתחת כאשר תאים שאינם תקינים חודרים לעומק רקמת צוואר הרחם או לרקמות של איברים סמוכים.

ממצאים ומשמעותם

תוצאת משטח צוואר הרחםכינוימאפיין מצבים שלמה עושים?
Inadequate Pap Smear,   המשטח אינו מספיק לצורך הסקת מסקנות חזרה על הבדיקה
Benign Pap Smear Changes,   שינויים שפירים במשטח צוואר הרחם טיפול בדלקת לפי הצורך.
Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance ASC-US   המשך בירור הכולל קולפוסקופיה או בדיקה חוזרת כעבור 6 חודשים.
Atypical Squamous Cells cannot exclude a high-grade squamous intraepithelial lesion ASC-H   המשך בירור באמצעות קולפוסקופיה. ביופסיה תבוצע בהתאם לשיקול הדעת של הרופא.
Atypical Glandular Cells of Undetermined Significance AGUS   ממצא המחייב המשך בירור באמצעות קולפוסקופיה. ביופסיה ודגימות מרירית הרחם יילקחו בהתאם לשיקול הדעת של הרופא.
Low grade squamous intraepithelial lesion LGSIL
 • Mild Dysplasia
 • (Cervical Intraepithelial Neoplasia 1 (CIN-1
מחייב המשך בירור באמצעות קולפוסקופיה. ביופסיה תבוצע בהתאם לשיקול הדעת של הרופא.
High grade squamous intraepithelial lesion HGSIL
 • Moderate Dysplasia
 • Severe dysplasia
 • CIN-2
 • CIN -3
 • ( CARCINOMA IN SITU (CIS
ממצא זה מחייב המשך בירור באמצעות קולפוסקופיה. ביופסיה או דגימות מרירית הרחם תילקחנה בהתאם לשיקול הדעת של הרופא.