27 מאי 2022 כ"ו אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  01.12.2016 

אצטילכולין - נוגדנים לרצפטור (בדם)

Acetylcholine Receptor Ab (קוד בדיקה: 4238)

עדכון אחרון:  01.12.2016 

תחומים:

מחלות אוטואימוניות

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני. 

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית. 

הסבר לתוצאות

ערך גבוה מהרמה התקנית תומך באבחנת חולשת שרירים קשה (myasthenia gravis). עם זאת הוא אינו מהווה אבחנה חד משמעית ומצריך ביצוע בדיקות נוספות. 
ערך תקין מצביע על כך שהנבדק ככל הנראה לא לוקה בחולשת שרירים קשה (myasthenia gravis). עם זאת הוא אינו שולל את קיום המחלה לחלוטין.