18 דצמבר 2017 ל' כסלו תשע"ח
עדכון אחרון:  01.12.2016 

אצטילכולין - נוגדנים לרצפטור (בדם)

Acetylcholine Receptor Ab (קוד בדיקה: 4238)

תחומים:

מחלות אוטואימוניות

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני. 

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית. 

הסבר לתוצאות

ערך גבוה מהרמה התקנית תומך באבחנת חולשת שרירים קשה (myasthenia gravis). עם זאת הוא אינו מהווה אבחנה חד משמעית ומצריך ביצוע בדיקות נוספות. 
ערך תקין מצביע על כך שהנבדק ככל הנראה לא לוקה בחולשת שרירים קשה (myasthenia gravis). עם זאת הוא אינו שולל את קיום המחלה לחלוטין.