27 מאי 2022 כ"ו אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  21.07.2010 

טרנסגלוטימינאז רקמתי - נוגדנים (בדם)

TransGlutaminase (IgA) Ab (קוד בדיקה: 62112)

עדכון אחרון:  21.07.2010 

תחומים:

בדיקות מערכת העיכול | מחלות אוטואימוניות

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.
ערכים נמצאים בטווח התקני יסומנו לרוב בכיתוב Negative (שלילי). כלומר, רמת הנוגדנים הקיימת אינה מוגדרת מזיקה. 

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית.
ערכים גבוהים מהרמה התקנית יסומנו לרוב בכיתוב Positive (חיובי) .

הסבר לתוצאות

המשמעות של ערך חיובי היא כי קיימים נוגדנים נגד טרנסגלוטמינאז רקמתי בדם הנבדק/ת.
בדיקה תקינה מפחיתה את סבירות האבחנה של צליאק, אך אינה שוללת את קיום המחלה לחלוטין. בדיקה שאינה תקינה מחזקת את ההנחה כי הנבדק חולה בצליאק, אולם אינה מאפשרת אבחנה חד משמעית. זו תיעשה על ידי לקיחת ביופסיה (דגימת רקמה) מהמעי.
שני אחוזים מהאוכלוסייה לוקים בחוסר IgA מולד ולכן תוצאת הבדיקה שלהם תהיה שלילית גם אם מדובר בחולי צליאק. במקרה כזה ניתן לבדוק נוגדנים מסוגIgG .