22 פברואר 2020 כ"ז שבט תש"פ
עדכון אחרון:  29.07.2010 

חלבון C משופעל (בדם) - מקבץ בדיקות

APC - Resistance Battery (קוד בדיקה: 5995)

עדכון אחרון:  29.07.2010 

תחומים:

קרישת הדם

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

ערכים גבוהים מ- 2.2. ערך גבוה מ-4 הוא נדיר ואין לו משמעות ידועה.

ערכים שאינם תקינים

ערכים נמוכים מ- 2.2.

הסבר לתוצאות

זיהוי תנגודת לחלבון C משופעל מעיד על נטייה לקרישות יתר של הדם.
כאשר מתקבלת תוצאה הקטנה מ 2.2 , המשמעות היא שקיימת תנגודת לפעילות חלבון C משופעל. במצב זה מתעורר חשד לנוכחות מוטציה בפקטור 5 ליידן (Factor V Leiden) ואז יש צורך בביצוע בדיקה גנטית לאימות החשד.
כאשר תוצאת הבדיקה היא מעל 2.2, המשמעות היא שאין עמידות לחלבון C משופעל ואין צורך לבצע את הבדיקה הגנטית.