19 מאי 2022 י"ח אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  29.07.2010 

חלבון C משופעל (בדם) - מקבץ בדיקות

APC - Resistance Battery (קוד בדיקה: 5995)

עדכון אחרון:  29.07.2010 

תחומים:

קרישת הדם

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

ערכים גבוהים מ- 2.2. ערך גבוה מ-4 הוא נדיר ואין לו משמעות ידועה.

ערכים שאינם תקינים

ערכים נמוכים מ- 2.2.

הסבר לתוצאות

זיהוי תנגודת לחלבון C משופעל מעיד על נטייה לקרישות יתר של הדם.
כאשר מתקבלת תוצאה הקטנה מ 2.2 , המשמעות היא שקיימת תנגודת לפעילות חלבון C משופעל. במצב זה מתעורר חשד לנוכחות מוטציה בפקטור 5 ליידן (Factor V Leiden) ואז יש צורך בביצוע בדיקה גנטית לאימות החשד.
כאשר תוצאת הבדיקה היא מעל 2.2, המשמעות היא שאין עמידות לחלבון C משופעל ואין צורך לבצע את הבדיקה הגנטית.