17 ינואר 2018 א' שבט תשע"ח
עדכון אחרון:  25.07.2010 

מיקופלסמה - נוגדנים מסוג IgM (בדם)

Mycoplasma Ab IgM (קוד בדיקה: 67382)

נושאים:

מיקרוביולוגיה | סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

Mycoplasma Ab IgM Negative (שלילי). 

ערכים שאינם תקינים

Mycoplasma Ab IgM Positive (חיובי). 

הסבר לתוצאות

ערך שלילי מעיד שלא זוהתה הדבקה חדה בחיידק המיקופלסמה. 
ערך חיובי מעיד על הדבקה חדה בחיידק.