19 מאי 2022 י"ח אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  25.07.2010 

מיקופלסמה - נוגדנים מסוג IgM (בדם)

Mycoplasma Ab IgM (קוד בדיקה: 67382)

עדכון אחרון:  25.07.2010 

נושאים:

מיקרוביולוגיה | סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Mycoplasma Ab IgM Negative (שלילי). 

ערכים שאינם תקינים

Mycoplasma Ab IgM Positive (חיובי). 

הסבר לתוצאות

ערך שלילי מעיד שלא זוהתה הדבקה חדה בחיידק המיקופלסמה. 
ערך חיובי מעיד על הדבקה חדה בחיידק.