25 יוני 2022 כ"ו סיון תשפ"ב
עדכון אחרון:  25.07.2010 

בטא 2 גליקופרוטאין - נוגדנים (בדם)

Beta 2 Glycoprotein 1 Ab (קוד בדיקה: 6146)

עדכון אחרון:  25.07.2010 

תחומים:

קרישת הדם

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

ערכים הנמצאים בטווח התקני - ערכים נמצאים בטווח התקני יסומנו לרוב בכיתוב Negative (שלילי).

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית - ערכים שאינם נמצאים בטווח התקני יסומנו לרוב בכיתוב Positive (חיובי).

הסבר לתוצאות

ערך חיובי מעיד על קיומם של נוגדנים מסוג Anti beta 2 GPI בדם הנבדק. 
נוגדנים אלו עלולים לגרום לקרישות יתר בדם.