21 פברואר 2020 כ"ו שבט תש"פ
עדכון אחרון:  25.07.2010 

בטא 2 גליקופרוטאין - נוגדנים (בדם)

Beta 2 Glycoprotein 1 Ab (קוד בדיקה: 6146)

עדכון אחרון:  25.07.2010 

תחומים:

קרישת הדם

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

ערכים הנמצאים בטווח התקני - ערכים נמצאים בטווח התקני יסומנו לרוב בכיתוב Negative (שלילי).

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית - ערכים שאינם נמצאים בטווח התקני יסומנו לרוב בכיתוב Positive (חיובי).

הסבר לתוצאות

ערך חיובי מעיד על קיומם של נוגדנים מסוג Anti beta 2 GPI בדם הנבדק. 
נוגדנים אלו עלולים לגרום לקרישות יתר בדם.