24 ספטמבר 2020 ו' תשרי תשפ"א
עדכון אחרון:  25.07.2010 

קריוגלובולינים (בדם)

Cryoglobulins (קוד בדיקה: 2595)

עדכון אחרון:  25.07.2010 

תחומים:

כבד | מחלות פרקים

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות בדיקת שתן

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.
 

ערכים תקינים

שלילי (Negative).
במצב תקין לא יזוהו קריוגלובולינים בדם הנבדק.

ערכים שאינם תקינים

חיובי (Positive).
זיהוי קריוגלובולינים בדם הנבדק אינו תקין.

הסבר לתוצאות

ערך חיובי (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים: