17 אוגוסט 2022 כ' אב תשפ"ב
עדכון אחרון:  24.03.2019 

סטרפטוליזין - נוגדנים (בדם)

.Streptolysin O (ASLT) Ab (קוד בדיקה: 6063)

עדכון אחרון:  24.03.2019 

נושאים:

מיקרוביולוגיה | סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

ערכים הנמצאים בטווח התקני.
ייתכן כי תשובה בטווח תקני תסומן בכיתוב Negative (שלילי).

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

הבדיקה משמשת למדידת תנודות ברמות הנוגדן נגד סטרפטוליזין O בדם לאורך זמן ולא למדידה בודדת. שתי מדידות נפרדות בהפרש של שבועיים תראה האם קיימת עליה ברמת הנוגדנים, ירידה או שרמת הנוגדנים הינה ללא שינוי.
שתי בדיקות עוקבות שבהן נמצאה רמת נוגדנים גבוהה או גדלה בדם, מצביעות על זיהום חד בחיידק.
שתי בדיקות עוקבות שבהן נמצאה רמת נוגדנים גבוהה אך במגמת ירידה, מעידות כי הזיהום בחיידק נמצא בשלב החלמה.
שתי בדיקות עוקבות שבהן נמצאה רמה נמוכה או בלתי מדידה של הנוגדנים, מצביעות על סבירות גבוהה שלא הייתה חשיפה לחיידק הסטרפטוקוקוס מסוג A .
שימוש בתרופות אנטיביוטיות מסוימות או בסטרואידים עשוי להשפיע על תוצאות הבדיקה.