05 יולי 2022 ו' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  25.07.2010 

תא פריאטלי - נוגדנים (בדם)

Parietal Cell Ab (קוד בדיקה: 6257)

עדכון אחרון:  25.07.2010 

תחומים:

מחלות אוטואימוניות

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

שלילי (Negative): אין עדות לקיום נוגדנים כנגד תא פריאטלי. 

ערכים שאינם תקינים

חיובי (Positive): קיימים נוגדנים כנגד תא פריאטלי. 

הסבר לתוצאות

אצל 2 אחוזים בערך מהנבדקים יופיעו הנוגדנים בדם, למרות שאינם לוקים באנמיה. שיעור זה עולה לכ 10-15 אחוזים לערך, כאשר מדובר על נבדקים מעל גיל 60. 
ערך חיובי (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • PA) Pernicious Anaemia)
  • דלקת אטרופית של הקיבה.
  • מחלות אוטואימוניות כגון האשימוטו, סוכרת נעורים, אדיסון.
  • כיב בקיבה.