04 יולי 2020 י"ב תמוז תש"פ
עדכון אחרון:  25.07.2010 

תא פריאטלי - נוגדנים (בדם)

Parietal Cell Ab (קוד בדיקה: 6257)

עדכון אחרון:  25.07.2010 

תחומים:

מחלות אוטואימוניות

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

שלילי (Negative): אין עדות לקיום נוגדנים כנגד תא פריאטלי. 

ערכים שאינם תקינים

חיובי (Positive): קיימים נוגדנים כנגד תא פריאטלי. 

הסבר לתוצאות

אצל 2 אחוזים בערך מהנבדקים יופיעו הנוגדנים בדם, למרות שאינם לוקים באנמיה. שיעור זה עולה לכ 10-15 אחוזים לערך, כאשר מדובר על נבדקים מעל גיל 60. 
ערך חיובי (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • PA) Pernicious Anaemia)
  • דלקת אטרופית של הקיבה.
  • מחלות אוטואימוניות כגון האשימוטו, סוכרת נעורים, אדיסון.
  • כיב בקיבה.