21 ינואר 2019 ט"ו שבט תשע"ט
עדכון אחרון:  26.07.2010 

ורצילה זוסטר - נוגדנים (בדם)

Varicella Zoster IgG (קוד בדיקה: 67871)

עדכון אחרון:  26.07.2010 

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים) | וירולוגיה (מחלות נגיפיות)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

הסבר לתוצאות

Varicella zoster IgG Positive (חיובי)

תוצאת ערך חיובי מעידה על קיומו של חיסון נגד הנגיף. הנוגדנים המחסנים מתפתחים כתוצאה מקבלת חיסון או עקב חשיפה בעבר לנגיף. 

Varicella zoster IgG Negative (שלילי)

פירושה של תוצאת ערך שלילי הוא כי הנבדק אינו מחוסן נגד הנגיף. היעדר הנוגדנים מעיד כי לא הייתה חשיפה לנגיף בעבר ולא ניתן חיסון כנגדו.