26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  21.03.2019 

ורצילה - נוגדנים (בדם)

(Varicella Zoster IgG (VZV IgG (קוד בדיקה: 67871)

עדכון אחרון:  21.03.2019 

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים) | וירולוגיה (מחלות נגיפיות)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

הסבר לתוצאות

Varicella zoster IgG Positive (חיובי)

תוצאת ערך חיובי מעידה על קיומו של חיסון נגד הנגיף. הנוגדנים המחסנים מתפתחים כתוצאה מקבלת חיסון או עקב חשיפה בעבר לנגיף. 

Varicella zoster IgG Negative (שלילי)

פירושה של תוצאת ערך שלילי הוא כי הנבדק אינו מחוסן נגד הנגיף. היעדר הנוגדנים מעיד כי לא הייתה חשיפה לנגיף בעבר ולא ניתן חיסון כנגדו.