05 יולי 2020 י"ג תמוז תש"פ
עדכון אחרון:  01.04.2020 

פפילומה - HPV (משטח צוואר הרחם)

(Human papilloma virus (HPV (קוד בדיקה: 88141)

עדכון אחרון:  01.04.2020 

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.
דגימת המשטח מצוואר הרחם  נבדקת לאיתור החומר הגנטי השייך לנגיף ה-HPV ולזיהוי זן הנגיף.

ערכים תקינים

לא נמצאה עדות לנוכחות של HPV בדגימה.

ערכים שאינם תקינים

נמצאה עדות לנוכחות של HPV בדגימה.
במידה ונמצאה בדגימה עדות לנוכחות של אחד מהזנים של HPV הנחשבים לבעלי סיכון, תתבצע במעבדה בנוסף בדיקת פאפ על הדגימה שנלקחה.