18 פברואר 2020 כ"ג שבט תש"פ
עדכון אחרון:  01.04.2019 

פפילומה - HPV (משטח צוואר הרחם)

(Human papilloma virus (HPV (קוד בדיקה: 88141)

עדכון אחרון:  01.04.2019 

תחומים:

מחלות המועברות במגע מיני

נושאים:

וירולוגיה (מחלות נגיפיות)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.
דגימת המשטח מצוואר הרחם  נבדקת לאיתור החומר הגנטי השייך לנגיף ה-HPV ולזיהוי זן הנגיף.

ערכים תקינים

לא נמצאה עדות לנוכחות של HPV בדגימה.

ערכים שאינם תקינים

נמצאה עדות לנוכחות של HPV בדגימה.
במידה ונמצאה בדגימה עדות לנוכחות של אחד מהזנים של HPV הנחשבים לבעלי סיכון, תתבצע במעבדה בנוסף בדיקת פאפ על הדגימה שנלקחה.