25 יוני 2022 כ"ו סיון תשפ"ב
עדכון אחרון:  26.07.2010 

אפשטיין בר - נוגדנים (בדם)

.EBV Ab (קוד בדיקה: 6662)

עדכון אחרון:  26.07.2010 

תחומים:

כבד

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים) | וירולוגיה (מחלות נגיפיות)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

הסבר לתוצאות  

EBV VCA IgM

נוגדן זה מופיע בדם ראשון ונעלם בדרך כלל תוך 4-6 שבועות. 
EBV VCA IgM Positive (חיובי) - תוצאה המעידה על זיהום חד בנגיף.
EBV VCA IgM Negative (שלילי) - תוצאה המעידה כי לא קיים זיהום חד בנגיף. 

EBV VCA IgG

נוגדן זה מופיע בדם תוך שבוע מהחשיפה לנגיף וניתן לזיהוי למשך תקופה ממושכת, לעיתים אף לכל החיים. 
EBV VCA IgG Positive (חיובי) - תוצאה זו מעידה על חשיפה חדה לנגיף או על חשיפה לנגיף בעבר.
EBV VCA IgG Negative (שלילי) - תוצאה זו מעידה כי לא הייתה חשיפה לנגיף בעבר.
בשלב החריף של המחלה ייתכן מצב שבו יש עליה בנוגדני IgM בדם, בעוד נוגדני IgG טרם הופיעו.

EBNA-IgG

הנוגדן מופיע בדם כעבור 2-4 חודשים מרגע החשיפה וניתן לזיהוי למשך תקופה ממושכת, לעיתים אף לכל החיים. 
EBNA-IgG Positive (חיובי) - תוצאה זו מעידה על קיומו של זיהום בנגיף בעבר.
EBNA-IgG Negative (שלילי) -תוצאה זו מעידה כי לא נמצאו סימנים לחשיפה לנגיף בעבר.
סוג הנוגדןזיהום בהווהזיהום בעברהערות
EBV VCA IgM + - מופיע ראשון ונעלם כעבור 4-6 שבועות
EBV VCA IgG
+ + עולה כעבור 2-4 שבועות ונשאר תקופה ממושכת
EBNA-IgG
- + מופיע 2-4 חודשים לאחר ההדבקה ונשאר תקופה ממושכת