17 מרץ 2018 א' ניסן תשע"ח
עדכון אחרון:  04.07.2017 

איידס (נגיף הכשל החיסוני) - נוגדנים (בדם)

HIV Ab (קוד בדיקה: 6703)

תחומים:

מחלות המועברות במגע מיני

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים) | וירולוגיה (מחלות נגיפיות)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

HIV Ab Negative (תשובה שלילית). 

ערכים שאינם תקינים

HIV Ab Positive (תשובה חיובית). 

הסבר לתוצאות

התשובה נשלחת לרופא המטפל לפי נוהל משרד הבריאות. 
תשובה שלילית (תקינה) מעידה כי לא התפתחו נוגדנים לנגיף האיידס, כך שקרוב לודאי אין הדבקה בנגיף. עם זאת, קיים מרווח זמן בין ההדבקה להתפתחות הנוגדנים. 
תשובה חיובית מצביעה על התפתחות נוגדנים לנגיף האיידס, כלומר שקיים סיכוי סביר כי הייתה חשיפה לנגיף והדבקה בו.