21 מאי 2022 כ' אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  04.07.2017 

בדיקת נוגדנים בדם לאבחון נגיף ה-HIV (איידס)

HIV Ab (קוד בדיקה: 6703)

עדכון אחרון:  04.07.2017 

תחומים:

מחלות המועברות במגע מיני

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים) | וירולוגיה (מחלות נגיפיות)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

HIV Ab Negative (תשובה שלילית). 

ערכים שאינם תקינים

HIV Ab Positive (תשובה חיובית). 

הסבר לתוצאות

התשובה נשלחת לרופא המטפל לפי נוהל משרד הבריאות. 
תשובה שלילית (תקינה) מעידה כי לא התפתחו נוגדנים לנגיף ה-HIV, כך שקרוב לודאי אין הדבקה בנגיף. עם זאת, קיים מרווח זמן בין ההדבקה להתפתחות הנוגדנים. 
תשובה חיובית מצביעה על התפתחות נוגדנים לנגיף ה-HIV, כלומר שקיים סיכוי סביר כי הייתה חשיפה לנגיף והדבקה בו.