24 ינואר 2018 ח' שבט תשע"ח
עדכון אחרון:  26.07.2010 

חזרת - נוגדנים מסוג IgG (בדם)

Mumps Ab IgG (קוד בדיקה: 6736)

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים) | וירולוגיה (מחלות נגיפיות)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

הסבר לתוצאות

Mumps IgG Positive (חיובי)

ערך חיובי מעיד כי הנבדק מחוסן נגד הנגיף. הנוגדנים המחסנים מתפתחים כתוצאה מחשיפה לנגיף בעבר או כתוצאה מקבלת חיסון נגדו. 

Mumps IgG Negative (שלילי)

ערך שלילי מעיד היא כי הנבדק לא מחוסן נגד הנגיף. היעדר נוגדנים מסוג זה הוא סימן לכך שלא הייתה חשיפה לנגיף בעבר ולא ניתן חיסון נגדו.
בשלב החריף של המחלה ייתכן מצב שבו יש עליה בנוגדני IgM ואילו נוגדני IgG טרם הופיעו בדם הנבדק.