18 מאי 2022 י"ז אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  26.07.2010 

חזרת - נוגדנים מסוג IgM (בדם)

Mumps Ab IgM (קוד בדיקה: 67351)

עדכון אחרון:  26.07.2010 

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים) | וירולוגיה (מחלות נגיפיות)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Mumps IgM Negative (שלילי). 
ערך שלילי מעיד היא כי אין סימן להדבקה חדה בנגיף החזרת. 

ערכים שאינם תקינים

Mumps IgM Positive (חיובי). 
ערך חיובי מעיד כי קיימת אפשרות של הדבקה חדה בנגיף. 

הסבר לתוצאות

אחרי קבלת חיסון נגד הנגיף תיתכן עלייה זמנית בנוגדני IgM. לפיכך תוצאה חיובית בבדיקה עשויה להופיע אם הבדיקה התבצעה בסמוך לקבלת החיסון ולא רק בעקבות הדבקה.