18 מאי 2022 י"ז אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  24.03.2019 

אדמת - נוגדנים מסוג IgG (בדם)

Rubella IgG (קוד בדיקה: 6763)

עדכון אחרון:  24.03.2019 

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים) | וירולוגיה (מחלות נגיפיות)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

הסבר לתוצאות

בבדיקה זו מקבלים ערך מספרי המשקף את רמת הנוגדנים לנגיף. 

Immune , Positive (חיובי)

תוצאה חיובית מעידה כי קיים חיסון נגד הנגיף. הנוגדנים הם תוצאה של זיהום באדמת בעבר או תוצאה של קבלת חיסון נגד הנגיף בעבר. 
בקרב נשים הרות, הימצאות הנוגדנים בדם האם מונעת סכנה לעובר כתוצאה מחשיפה לנגיף האדמת במהלך ההריון

Low response (גבולי)

התוצאה מעידה כי קיימים נוגדנים לנגיף האדמת, אך רמתם נמוכה מהערך הרצוי. 

Hyporesponse, Negative (שלילי)

המשמעות של תוצאה שלילית היא כי לא קיים חיסון נגד נגיף האדמת. כלומר, לא הייתה חשיפה לנגיף בעבר ולא ניתן חיסון נגדו. 
בקרב נשים הרות, חשיפה לנגיף האדמת במחצית הראשונה של ההריון עלולה לסכן את העובר, מכיוון שבדם האם אין נוגדנים המחסנים מפני אדמת
בשלב החריף של המחלה ייתכן מצב שבו יש עליה בנוגדני IgM ואילו נוגדני IgG טרם הופיעו בדם הנבדק.