19 מרץ 2018 ג' ניסן תשע"ח
עדכון אחרון:  26.07.2010 

אדמת - נוגדנים מסוג IgM (בדם)

Rubella IgM (קוד בדיקה: 6764)

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים) | וירולוגיה (מחלות נגיפיות)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

Rubella IgM Negative (שלילי). 
ערך שלילי מעיד היא כי אין סימן להדבקה חדה בנגיף האדמת. 

ערכים שאינם תקינים

Rubella IgM Positive (חיובי). 
ערך חיובי מעיד על הדבקה חדה בנגיף האדמת.