26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  26.07.2010 

אדמת - נוגדנים מסוג IgM (בדם)

Rubella IgM (קוד בדיקה: 6764)

עדכון אחרון:  26.07.2010 

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים) | וירולוגיה (מחלות נגיפיות)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Rubella IgM Negative (שלילי). 
ערך שלילי מעיד היא כי אין סימן להדבקה חדה בנגיף האדמת. 

ערכים שאינם תקינים

Rubella IgM Positive (חיובי). 
ערך חיובי מעיד על הדבקה חדה בנגיף האדמת.