17 ינואר 2018 א' שבט תשע"ח
עדכון אחרון:  26.07.2010 

ציטומגלו וירוס - CMV - נוגדנים מסוג IgM (בדם)

CMV IgM (קוד בדיקה: 66441)

תחומים:

כבד

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים) | וירולוגיה (מחלות נגיפיות)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

CMV-IgM Negative (שלילי). ערך זה מעיד על היעדר זיהום פעיל בנגיף הציטומגלו. 

ערכים שאינם תקינים

CMV-IgM Positive (חיובי). ערך זה מעיד על זיהום פעיל בנגיף. 

הסבר לתוצאות

במצבי דלקת תיתכן עלייה בכמות חלבונים שונים בדם כולל נוגדנים. במצב זה קיימת אפשרות שיתקבל מידע לא מדויק, כלומר תוצאה חיובית כוזבת בבדיקת הנוגדנים.