25 יוני 2022 כ"ו סיון תשפ"ב
עדכון אחרון:  26.07.2010 

הרפס סימפלקס מסוג 2 - נוגדנים (בדם)

Herpes IgG Type 2 (קוד בדיקה: 6696)

עדכון אחרון:  26.07.2010 

תחומים:

מחלות המועברות במגע מיני

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

HSV IgG type 2 Negative (שלילי). 
ערך שלילי בבדיקה מעיד כי לא התפתחו בגוף הנבדק נוגדנים להרפס סימפלקס מסוג 2 ולפיכך ניתן להסיק כי לא הייתה חשיפה לנגיף בעבר. 

ערכים שאינם תקינים

HSV IgG type 2 Positive (חיובי). 
ערך חיובי בבדיקה מעיד כי קיימים בגוף הנבדק נוגדנים לנגיף הרפס סימפלקס מסוג 2. נוגדנים אלו הם תוצאה של חשיפה לנגיף והדבקה בו בעבר.