03 יולי 2020 י"א תמוז תש"פ
עדכון אחרון:  26.07.2010 

הרפס סימפלקס מסוג 1 - נוגדנים (בדם)

Herpes IgG Type 1 (קוד בדיקה: 6695)

עדכון אחרון:  26.07.2010 

תחומים:

מחלות המועברות במגע מיני

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

HSV IgG type 1 Negative (שלילי). 
ערך שלילי בבדיקה מעיד כי לא התפתחו בגוף הנבדק נוגדנים להרפס סימפלקס מסוג 1 ולפיכך ניתן להסיק כי לא הייתה חשיפה לנגיף בעבר. 

ערכים שאינם תקינים

HSV IgG type 1 Positive (חיובי). 
ערך חיובי בבדיקה מעיד כי קיימים בגוף הנבדק נוגדנים לנגיף הרפס סימפלקס מסוג 1. נוגדנים אלו הם תוצאה של חשיפה לנגיף והדבקה בו בעבר.