10 אוגוסט 2022 י"ג אב תשפ"ב
עדכון אחרון:  26.07.2010 

התפלגות גודל תאי הדם האדומים (בדם)

(Red Blood Cell Distribution Width (RDW (קוד בדיקה: 50228)

עדכון אחרון:  26.07.2010 

נושאים:

המטולוגיה (דם)

מבט כללי

מטרת הבדיקה

סיוע באבחון הגורם לחוסר דם (אנמיה).

סקירה

הבדיקה בוחנת את הפרשי הגודל בין כדוריות הדם האדומות בדם. ערך גבוה מעיד על כך שתאי הדם האדומים שונים זה מזה בגודלם, ואילו ערך תקין מעיד כי תאי הדם האדומים שווים בגודלם.
הבדיקה יעילה רק לחולים באנמיה. קיומם של הפרשים בגודל תאי הדם האדומים מחזק את האפשרות שסיבת האנמיה היא חוסר ברזל.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.