25 מאי 2022 כ"ד אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  23.02.2021 

ספירת דם - מקבץ בדיקות

CBC=Cell Blood Count (קוד מקבץ/סוללה: 5022)

עדכון אחרון:  23.02.2021 

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

תוצאות הבדיקה

התוצאות מפורטות עבור כל מרכיב בבדיקה בנפרד:
  • תאי דם לבנים (WBC)
  • תאי דם אדומים (RBC)
  • המוגלובין (Hb)
  • המטוקריט (HCT)
  • נפח גופיפי ממוצע (MCV)
  • כמות ההמוגלובין הממוצעת בכדורית דם אדומה (MCH)
  • ריכוז ההמוגלובין הממוצע בכדורית דם אדומה (MCHC)
  • התפלגות גודל תאי הדם האדומים (RDW)
  • טסיות (PLT)
  • נפח טסית דם ממוצע (MPV)