18 ספטמבר 2020 כ"ט אלול תש"פ
עדכון אחרון:  26.07.2010 

ספירת דם - מקבץ בדיקות

CBC=Cell Blood Count (קוד מקבץ/סוללה: 5022)

עדכון אחרון:  26.07.2010 

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות בדיקת שתן

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.
 

תוצאות הבדיקה

התוצאות מפורטות עבור כל מרכיב בבדיקה בנפרד:
  • תאי דם לבנים (WBC)
  • תאי דם אדומים (RBC)
  • המוגלובין (Hb)
  • המטוקריט (HCT)
  • נפח גופיפי ממוצע (MCV)
  • כמות ההמוגלובין הממוצעת בכדורית דם אדומה (MCH)
  • ריכוז ההמוגלובין הממוצע בכדורית דם אדומה (MCHC)
  • התפלגות גודל תאי הדם האדומים (RDW)
  • טסיות (PLT)
  • נפח טסית דם ממוצע (MPV)