04 יולי 2020 י"ב תמוז תש"פ
עדכון אחרון:  26.07.2010 

ספירת דם - מקבץ בדיקות

CBC=Cell Blood Count (קוד מקבץ/סוללה: 5022)

עדכון אחרון:  26.07.2010 

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

תוצאות הבדיקה

התוצאות מפורטות עבור כל מרכיב בבדיקה בנפרד:
  • תאי דם לבנים (WBC)
  • תאי דם אדומים (RBC)
  • המוגלובין (Hb)
  • המטוקריט (HCT)
  • נפח גופיפי ממוצע (MCV)
  • כמות ההמוגלובין הממוצעת בכדורית דם אדומה (MCH)
  • ריכוז ההמוגלובין הממוצע בכדורית דם אדומה (MCHC)
  • התפלגות גודל תאי הדם האדומים (RDW)
  • טסיות (PLT)
  • נפח טסית דם ממוצע (MPV)