01 יולי 2022 ב' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  26.07.2010 

אריתרוציטים - תאי דם אדומים (בדם)

Erythrocytes, Red Blood Cells (קוד בדיקה: 5041)

עדכון אחרון:  26.07.2010 

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
 • ייצור מוגבר במוח העצם (פוליציתמיה ורה).
 • עישון.
 • גידול בכליה (renal cell carcinoma)
 • התייבשות (אובדן נוזלים).
 • מחלות לב מלידה.
 • מחלות ריאה כרוניות.
 • תלסמיה.
 
במקרה של התייבשות תהיה רמת תאי הדם האדומים גבוהה מהערך התקין, באופן שאינו משקף את הרמה האמיתית בדם. בגלל הירידה בנפח הדם כמות תאי הדם ליחידת נפח עולה.
במצבים של מחלות לב מולדות ומחלות ריאה כרוניות חלה ירידה ביכולת החמצון של הדם. כדי להתגבר על קושי זה, מוגבר הייצור של כדוריות הדם האדומות כמנגנון פיצוי של הגוף.
במצבים של שהייה בגבהים חלה עליה ברמת כדוריות הדם האדומות בדם באופן תקין וצפוי, בשל הירידה בלחץ החלקי של החמצן באזורים אלו.
ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
 • חסר תזונתי בברזל, ויטמין B12 וחומצה פולית.
 • דימום.
 • הרס כדוריות דם אדומות (G6PD).
 • אנמיה המוליטית.
 • מחלות מוח העצם הפוגעות בייצור תאי הדם.
 • מחלות כרוניות.
 • אי ספיקת כליות כרונית.
 • לאחר טיפול בכימותרפיה או הקרנות.
 
בזמן הריון עשויה להיות ירידה קלה במספר תאי הדם האדומים בשל עודף נוזלים בגוף.