19 מרץ 2018 ג' ניסן תשע"ח
עדכון אחרון:  26.07.2010 

אלבומין (בדם)

(Albumin (B (קוד בדיקה: 2040)

תחומים:

כבד

נושאים:

כימיה בדם

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • מחלות הכבד.
  • מחלות הכליה.
  • תת-תזונה.
  • מחלות המעי.תת-ספיגה.
  • היריון.
  • מחלה כרונית.