01 יולי 2022 ב' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  26.07.2010 

בילירובין ישיר (בדם)

Bilirubin Conjugated (קוד בדיקה: 2253)

עדכון אחרון:  26.07.2010 

תחומים:

כבד

נושאים:

כימיה בדם

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) ברמת הבילירובין הישיר ייתכן מהסיבות הבאות:
  • מחלות דרכי המרה, כולל חסימת דרכי מרה על ידי אבן או שאת (גידול).
  • מחלות כבד כגון צהבת נגיפית, נזק מתרופות או אלכוהול, שחמת וגרורות.
  • נטילת תרופות.
  • מחלה תורשתית (דובין ג'ונסון).