24 מאי 2022 כ"ג אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  26.07.2010 

נפח תא הדם האדום (בדם)

(Mean Corpuscular Volume, Mean cell volume (MCV
(קוד בדיקה: 50225)

עדכון אחרון:  26.07.2010 

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני. 

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית. 

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • חוסר ויטמין B12 וחומצה פולית.
  • אלכוהוליזם.
  • תת-פעילות בלוטת המגן.
  • נטילת תרופות.
  • מחלות כבד.
 
ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • חוסר ברזל.
  • תלסמיה.