02 יולי 2022 ג' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  26.07.2010 

המטוקריט (בדם)

(Hematocrit (Hct (קוד בדיקה: 50224)

עדכון אחרון:  26.07.2010 

נושאים:

המטולוגיה (דם)

מבט כללי

מטרת הבדיקה

אבחון וניטור של אנמיה (חוסר דם) או פוליציטמיה (עודף דם).

סקירה

המטוקריט מוגדר כאחוז נפח תאי הדם האדומים מכלל נפח הדם. לדוגמה, 40% המטוקריט משמעותו שיש 40 מיליליטר כדוריות דם אדומות ב-100 מיליליטר דם.
בדיקה זו מהווה מדד נוסף למספר תאי הדם האדומים ולרמת ההמוגלובין. הבדיקה משמשת לאבחון ומעקב אחר אנמיה (חוסר דם) או פוליציטמיה (עודף דם).
ההמטוקריט משקף הן את מספר כדוריות הדם האדומות והן את הנפח שלהן. עלייה במספר כדוריות הדם האדומות או עלייה בנפח הכדורית יתבטאו בעליית ערך ההמטוקריט, ולהפך.
גורם נוסף המשפיע על רמת ההמטוקריט הוא נפח הדם הכללי.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.